dBASE

dBASE veritabanının ayarlarını belirtir.

Bu komuta erişmek...

In a database file window of type dBASE, choose Edit - Database - Properties.


Tablolar arasında ilişkileri tanımlayabilmek için, LibreOffice içerisinden JDBC veya ODBC kullanın.

Etkin olmayan kayıtları görüntüle

Silinmiş olarak işaretlenmişler de dahil, dosyadaki tüm kayıtları gösterir. Eğer bu onak kutusunu seçerseniz, kayıtları silemezsiniz.

dBASE biçiminde, silinen kayıtlar dosya içinde kalırlar.

Veritabanına yaptığınız değişiklikleri görmek için, veritabanına olan bağlantıyı kapatın ve daha sonra veritabanına tekrar bağlanın.

Karakter kümesi

LibreOffice içerisinde kullanmak istediğiniz kod dönüşümünü seçin. Bu veritabanını etkilemez. İşletim sisteminizin varsayılan karakter kümesini kullanmak için "Sistem" seçin. Metin ve dBASE veritabanları tüm karakterlerin aynı sayıdaki bayt ile kodlandığı sabit boyuttaki karakterleri içeren karakter kümeleri ile sınırlıdır.

SQL92 isimlendirme sınırlamaları kullan

Sadece veri kaynağında SQL92 isimlendirme sınırlandırmalarını karşılayan karakterleri kullanan isimlere izin verilir. Tüm diğer karakterler reddedilir. Her bir isim küçük harf, büyük harf veya alt çizgi ile başlamalıdır. Geri kalan karakterler ASCII harfler, alt çizgi ve sayılar olabilir.

Dizinler

Mevcut dBASE veritabanı içerisinde tablo dizinlerini düzenleyebildiğiniz Dizinler iletişim penceresini açar.

Please support us!