ODBC

ODBC veritabanları için ayarları belirler. Bu ayarlar kullanıcı erişim verisini, sürücü ayarlarını ve yazı tipi tanımlamalarını kapsar.

Kullanıcı Adı

Veritabanına erişmek için kullanıcı adını yazın.

Parola gerekli

Yetkisiz kullanıcının veritabanına erişimini önler. Her oturum için bir kere parola girmeniz yeterlidir.

Sürücü ayarları

Bu metin alanını eğer gerekliyse ilave sürücü ayarlarını girmek için kullanın.

Karakter kümesi

LibreOffice içerisinde kullanmak istediğiniz kod dönüşümünü seçin. Bu veritabanını etkilemez. İşletim sisteminizin varsayılan karakter kümesini kullanmak için "Sistem" seçin. Metin ve dBASE veritabanları tüm karakterlerin aynı sayıdaki bayt ile kodlandığı sabit boyuttaki karakterleri içeren karakter kümeleri ile sınırlıdır.

Genel

Oluşturulan değerleri al

Mevcut otomatik artan ODBC veri alanları veya JDBC veri kaynakları için LibreOffice desteğini etkinleştirir. Bu onay kutusunu eğer veritabanı SDBCX katmanı seviyesinde otomatik arttırmayı desteklemiyorsa işaretleyin. Genel olarak, otomatik artış birincil anahtar alanı için seçilir.

Otomatik arttırma durumu

Belli tamsayı veri alanını otomarik arttırmak için işlenecek veri kaynağı olan SQL komut belirtecini girin. Örneğin, bir veri alanı oluşturmak için tipik SQL bildirimi şu şekildedir:

CREATE TABLE "tablo1" ("id" INTEGER)

Otomatik arttırma için bir MySQL veritabanında "id" veri alanı şöyle değiştirin:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Diğer bir değişle Otomatik arttırma durumu kutusuna AUTO_INCREMENT değerini girin.

Oluşturulan değerlerin sorgusu

Birincil anahtar veri alanı için otomatik oluşturulan son değeri döndüren bir SQL deyimi girin. Örneğin:

SELECT LAST_INSERT_D();

SQL92 isimlendirme sınırlamaları kullan

Sadece veri kaynağında SQL92 isimlendirme sınırlandırmalarını karşılayan karakterleri kullanan isimlere izin verilir. Tüm diğer karakterler reddedilir. Her bir isim küçük harf, büyük harf veya alt çizgi ile başlamalıdır. Geri kalan karakterler ASCII harfler, alt çizgi ve sayılar olabilir.

Dosya tabanlı veritabanları için katalog kullan

Kataloğun mevcut veri kaynağını kullanır. Bu özellikle ODBC veri kaynağının bir veritaban sunucusu olduğunda faydalıdır. Eğer ODBC veri kaynağı bir dBASE sürücüsü ise bu işaret kutusunu temizleyin.

Please support us!