İlişkiler

Bu komut çeşitli veritabanı tabloları arasında ilişkiler tanımlamanıza olanak tanıyan İlişki Tasarımı penceresini açar.

Buradan mevcut veritabanındaki tabloları yaygın veri alanları vasıtasıyla birbirine bağlıyabilirsiniz . İlişki oluşturmak için Yeni İlişki simgesine tıklayın ya da basitçe farenizle sürükleyip bırakın.

Bu komuta erişmek...

In a database file window, choose Tools - Relationships.


Not Simgesi

Bu işlev sadece ilişkisel bir veritabanı ile çalışıyorsanız kullanılabilir.


When you choose Tools - Relationships, a window opens in which all the existing relationships between the tables of the current database are shown. If no relationships have been defined, or if you want to relate other tables of the database to each other, then click on the Add Tables icon. The Add Tables dialog opens in which you can select the tables with which to create a relation.

Add Table Icon

Ekle Tablolar

Not Simgesi

Eğer İlişki Tasarımı penceresi açık ise seçilmiş tablolar, Tablo Tasarım kipinde olunsa bile, değiştirilemez. Bu önlem ilişkiler yaratılırken tabloların değiştirilmediğini garantiler.


The selected tables are shown in the top area of the relation design view. You can close a table window through the context menu or with the Delete key.

Tabloyu taşı ve tablo boyutunu düzenle

Tercihlerinize göre tabloları yeniden yeniden boyutlandırabilir ve düzenleyebilirsiniz. Tabloları taşımak için, tablonun üst sınırını kullanarak tabloyu istediğiniz konuma sürükleyin. Tablonun görüntülendiği alanın boyutunu ise, fare imlecini tablo sınırına veya kenarına konumlandırın ve tablo istediğiniz boyuta gelene kadar fareyi sürükleyin.

Primary key and foreign keys

If you want to define a relation among the various tables, you should enter a primary key that uniquely identifies a data field of an existing table. You can refer to the primary key from other tables to access the data of this table. All data fields referring to this primary key will be identified as a foreign key.

Birincil anahtar olarak atanmış tüm veri alanları tablo penceresinde küçük bir anahtar sembolü ile tanımlanacaktır.

İlişkileri tanımla

All existing relations are shown in the relations windows by a line that connects the primary and foreign key fields. You can add a relation by using drag-and-drop to drop the field of one table onto the field of the other table. A relation is removed again by selecting it and pressing the Delete key.

Bir başka şekilde, ilişkiler alanının en üst bölgesindeki Yeni İlişki simgesine tıklayabilirsiniz ve İlişkiler iletişim kutusundaki iki tablo arasında bir ilişki oluşturabilirsiniz.

New Relation Icon

Yeni İlişki

Uyarı Simgesi

If you use LibreOffice as the front-end for a relational database, the creation and deletion of relationships is not placed in an intermediate memory by LibreOffice, but is forwarded directly to the database.


Bir bağlantı hattına çift tıklayarak, ilişkilere belli özellikler atayabilirsiniz. Sonrasında İlişkiler penceresi açılacaktır.

Please support us!