Indeks tasarımı

The Index Design dialog allows you to define and edit the indexes for the current table.

Bu komuta erişmek...

In a database file window, click the Tables icon. Choose Insert - Table Design or Edit - Edit.


Tablo Tasarımı

İndeks listesi

Displays a list of available indexes. Select an index from the list to edit. The details of the selected index are displayed in the dialog.

Yeni İndeks

Yeni bir indeks oluşturur.

Geçerli İndisi Sil

Mevcut indeksi siler.

Geçerli Dizini Yeniden İsimlendir

Mevcut indeksi yeniden adlandırır.

Geçerli İndisi Kaydet

Veri kaynağındaki mevcut indeksi kaydeder.

Geçerli İndisi Sıfırla

Mevcut dizini iletişim kutusu başlatıldığı andaki ayarlarına sıfırlar.

Dizin detayları

As soon as you change a detail of the current index and then select another index, the change is immediately passed on to the data source. You can only leave the dialog, or select another index, if the change has been successfully acknowledged by the data source. However, you can undo the change by clicking the Reset Current Index icon.

Benzersiz

Mevcut dizinin sadece tekil değerlere mi izin verdiğini belirtir. Tekil seçeneğinin işaretlenmesi alana aynı verinin girilmesini önler ve veri bütünlüğü sağlar.

Alan öğesi

Alanlar alanı mevcut tablo içerisinde bir alan listesi gösterir. Aynı zamanda birden fazla alanı da seçebilirsiniz. Bir alanı seçinden çıkarmak için listenin başındaki boş girdiyi seçin.

Indeks alanı

Mevcut tablonun bütün alanlarının listesini görüntüler. Birden fazla alan seçebilirsiniz.

Sıralama kuralı

Determines the sort order of the indexes.

Kapat

İletişim penceresini kapatır.

Please support us!