Tablo Tasarımı

In the Table Design window you define new tables or edit the structure of an existing table.

Bu komuta erişmek...

In a database file window, click the Tables icon. Choose Insert - Table Design or Edit - Edit.


Veritabanı Genel Bakış

Tablo Tasarımı

Bu pencerenin kendi menü çubuğu vardır. Aynı zamanda takip eden yeni komutu da içerir: Dizin Tasarımı

Tablo tanımlama alanı

Bu alanda tablo yapısını tanımlarsınız.

Alan Adı

Specifies the name of the data field. The database engine may impose restrictions on the length of the table name, and the use of special characters and spaces within the table name.

Alan türü

Specifies the field type. The available field types are limited by the database engine being used.

Tanımlama

Specifies an optional description for each field.

Satır üst bilgileri aşağıdaki içerik menü komutlarını içerirler:

Kes

Seçili satırı taşıma panosu için keser.

Kopyala

Seçili satırı taşıma panosuna kopyalar.

Yapıştır

Taşıma panosunun içeriğini yapıştırır.

Sil

Seçili satırı siler.

Satır Ekle

Inserts an empty row above the current row, if the table has not been saved. Inserts an empty row at the end of the table if the table has already been saved.

Birincil Anahtar

If this command has a check mark, the data field is defined as a primary key. By clicking the command you activate/deactivate the primary key definition of the field. The command is only visible if the data source supports primary keys.

Alan özellikleri

Mevcut seçili alanın özelliklerini tanımlar.

Uzunluk

Specifies the maximum number of characters allowed for data entry of the corresponding data field including any spaces or special characters.

Ondalık haneler

Sayısal veya ondalıklı bir alanın kaç ondalıklı olacağını belirtir.

Varsayılan değer

Yeni veri kayıtlarında varsayılan değeri belirtir.

Biçim örneği

Displays the format code to assign to the field value that you can select with the ... button.

...

Bu düğme alan Biçimleri iletişim penceresini açar.

Yardım alanı

Displays a help string or hint defined by the database designer for the given field.

Please support us!