Tablolar

Table data edit mode allows you to see your data as rows of records, with optional filtering and sorting of that data. In this mode, you can also enter new records, make changes to, and delete existing records.

LibreOffice Yardımında aşağıdaki konularda detaylı bilgi bulabilirsiniz:

Yeni tablo oluşturmak ve tablo tasarımını düzenlemek

Veri Kaynakları

Bu bölüm veritabanı tablolarını gözden geçirmek ve onları düzenlemek için bilgi içerir.

Kayıt Bul

Veriyi Sıralamak ve Süzmek

İlişkiler, Birincil ve Harici Anahtarlar

Tablo İçerik Menüleri

The context menu of the table container offers various functions that apply to all database tables. To edit a particular table within the database, select the corresponding table and open its context menu.

Please support us!