Sorgu Tasarımı

Sorgu Tasarım Görünümü bir veritabanı sorgusu oluşturmanızı ve düzenlemenizi sağlar.

Bu komuta erişmek...

In a database file window, click the Queries icon, then choose Edit - Edit.


Not Simgesi

Çoğu veritabanı, bilgisayarınızdaki kayıtları süzmek ya da sıralamak için sorguları kullanır. Görünüm aynı işlevi sunucu tarafında gerçekleştirmektedir. Veritabanınız Görünümü destekleyen bir sunucuda ise, kayıtlarınızı süzerken, sonuçları görüntüleme sürenizi kısaltmak için Görünümü kullanabilirsiniz.


Not Simgesi

Veritabanı belgesinin Tablolar sekme sayfasından Görünüm Oluştur seçildiğinde, burada bahsedilen Sorgu Tasarımı penceresine benzeyen Tasarımı Gör penceresini görürsünüz.


Sorgu Tasarım sayfa düzeni oluşturulan sorgu ile depolanır, fakat oluşturulan bir görünüm ile depolanamaz.

Tasarım Görünümü

Bir veritabanı sorgusu oluşturmak için, bir veritabanı belgesi içindeki Sorgular simgesine tıklayın, ve sonra Tasarım Görünümünde Sorgu Oluştur'a tıklayın.

The lower pane of the Design View is where you define the query. To define a query, specify the database field names to include and the criteria for displaying the fields. To rearrange the columns in the lower pane of the Design View, drag a column header to a new location, or select the column and press +arrow key.

Sorgu Tasarım Görünümü penceresinin en üstünde, Sorgu Tasarımı Çubuğu ve Tasarım çubuğunun simgeleri görüntülenir.

Sorguyu test etmek istiyorsanız, veritabanı belgesi içindeki sorgu adı üzerinde çift tıklayın. Sorgu sonucu bir tabloda Veri Kaynağı Görünümüne benzer bir şekilde görüntülenir. Not: görüntülenen tablo geçici bir tablodur.

Sorgu Tasarım Görünümü Tuşları

Tuş

İşlev

F4

Önizleme

F5

Sorgu Çalıştır

F7

Tablo veya Sorgu Ekle


Gözat

Sorgu tasarımını ilk defa açtığınızda göreceğiniz pencerede ilk olarak sorgunuza temel olacak tabloyu veya sorguyu seçmelisiniz.

Alanları sorguya eklemek için üzerlerinde çift tıklayın. İlişkileri tanımlamak için sürükleyip bırakın.

Not Simgesi

Bir sorguyu tasarlarken seçtiğiniz tabloları düzenleyemezsiniz.


Tabloları çıkar

Tasarım Görünümünden bir tablo kaldırmak için, tablo penceresinin üst sınırına tıklayın ve içerik menüsünü görüntüleyin. Kaldırmak için Sil komutunu kullanabilirsiniz. Ayrıca, Sil tuşuna basarakta kaldırabilirsiniz.

Tabloyu taşı ve tablo boyutunu düzenle

Tercihlerinize göre tabloları yeniden yeniden boyutlandırabilir ve düzenleyebilirsiniz. Tabloları taşımak için, tablonun üst sınırını kullanarak tabloyu istediğiniz konuma sürükleyin. Tablonun görüntülendiği alanın boyutunu ise, fare imlecini tablo sınırına veya kenarına konumlandırın ve tablo istediğiniz boyuta gelene kadar fareyi sürükleyin.

Tablo İlişkileri

Eğer bir tablonun bir alanının isminin başka bir tablonun bir alanının ismiyle veri ilişkileri varsa bu ilişkileri sorgularınızda kullanabilirsiniz.

If, for example, you have a spreadsheet for articles identified by an article number, and a spreadsheet for customers in which you record all articles that a customer orders using the corresponding article numbers, then there is a relationship between the two "article number" data fields. If you now want to create a query that returns all articles that a customer has ordered, you must retrieve data from two spreadsheets. To do this, you must inform LibreOffice about the relationship which exists between the data in the two spreadsheets.

To do this, click a field name in a table (for example, the field name "Item-Number" from the Customer table), hold down the mouse button and then drag the field name to the field name of the other table ("Item-Number" from the Item table). When you release the mouse button, a line connecting the two fields between the two table windows appears. The corresponding condition that the content of the two field names must be identical is entered in the resulting SQL query.

Birden fazla ilişkili çalışma sayfası tabanlı bir sorgunun oluşturulması ancak LibreOffice, ilişkisel bir veritabanı için arayüz olarak kullanıldığında mümkündür.

Not Simgesi

Bir sorguda farklı veritabanlarının tablolarına erişemezsiniz. Çoklu tablolar içeren sorgular sadece bir veritabanı üzerinde oluşturulabilir.


Specifying the relation type

If you double-click on the line connecting two linked fields or call the menu command Insert - New Relation, you can specify the type of relation in the Relations dialog.

Başka bir yaklaşım olarak, çizgi seçilene kadar Tab tuşuna basın ve daha sonra içerik menüsünü görüntülemek içik Shift+F10 tuşlarına basın ve orada Düzenle komutunu seçin. Bazı veritabanları sadece belli birleştirme alt kümelerini destekler.

İlişkileri silmek

İki tablo arasındaki ilişkiyi silmek için bağlantı çizgisine tıklayın ve ardından Delete tuşuna basın.

Diğer bir yaklaşım olarak, İlişkiler iletişim penceresindeki İlgili alanlar girdileri bir bir silin. Veya bağlayan vektör vurgulu gözükene kadar Tab tuşuna basın ve daha sonda Shift+F10 tuşlarına içerik menüsü açmak için basın ve Sil komutunu seçin.

Defining the query

Sorguyu tanımlamak için durumları seçin. Tasarım tablosunun her sütunu sorgu için bir veri alanı kabul eder. Bir satırın durumları bir Mantıksal VE ile bağlıdır.

Specifying field names

First, select all field names from the tables that you want to add to the query. You can do this either by drag-and-drop or by double-clicking a field name in the table window. With the drag-and-drop method, use the mouse to drag a field name from the table window into the lower area of the query design window. As you do this, you can decide which column in the query design window will receive the selected field. A field name can also be selected by double-clicking. It will then be added to the next free column in the query design window.

Alan adlarını silmek

Sorgudan bir alan ismini çıkartmak için, alanın bulunduğu sütunun başlığına tıklayın ve içerik menüsünden Sili seçin.

Saving the query

Use the Save icon on the Standard toolbar to save the query. You will see a dialog that asks you to enter a name for the query. If the database supports schemas, you can also enter a schema name.

Şema

Sorguya veya tablo görünümüne atanmış şemanın adını girin.

Sorgu veya tablo görünümü adı

Sorgunun veya tablo görünümünün adını girin.

Veriyi süzmek

To filter data for the query, set the desired criteria in the lower area of the query design window. The following options are available:

Alan

Enter the name of the data field that is referred to in the Query. All settings made in the filter option rows refer to this field. If you activate a cell here with a mouse click you'll see an arrow button, which enables you to select a field. The "Table name.*" option selects all data fields with the effect that the specified criteria will be applied to all table fields.

Takma Ad

Specifies an alias. This alias will be listed in the query instead of the field name. This makes it possible to use user-defined column labels. For example, if the data field is named PtNo and, instead of that name, you would like to have PartNum appear in the query, enter PartNum as the alias.

In a SQL statement, aliases are defined as follows:

SELECT column AS alias FROM table.

Örneğin:

SELECT "PtNo" AS "PartNum" FROM "Parts"

Tablo

The corresponding database table of the selected data field is listed here. If you activate this cell with a mouse click, an arrow will appear which enables you to select a different table for the current query.

Sırala

If you click on this cell, you can choose a sort option: ascending, descending and unsorted. Text fields will be sorted alphabetically and numerical fields numerically. For most databases, administrators can set the sorting options at the database level.

Görünür

If you mark the Visible property for a data field, that field will be visibly displayed in the resulting query. If you are only using a data field to formulate a condition or make a calculation, you do not necessarily need to display it.

Ölçüt

Specifies a first criteria by which the content of the data field is to be filtered.

VEYA

Here you can enter one additional filter criterion for each line. Multiple criteria in a single column will be interpreted as boolean OR.

You can also use the context menu of the line headers in the lower area of the query design window to insert a filter based on a function:

İşlevler

The functions which are available here depend on those provided by the database engine.

If you are working with the embedded HSQL database, the list box in the Function row offers you the following options:

Seçenek

SQL

Efekt

İşlev yok

Hiçbir fonksiyon çalıştırılmayacak.

Ortalama

AVG

Bir alanın aritmetik ortalamasını hesaplar.

Say

COUNT

Determines the number of records in the table. Empty fields can either be counted (a) or excluded (b).

a) COUNT(*): Değişken olarak yıldız işareti geçirmek tablo içindeki tüm kayıtları sayar.

b) COUNT(column): Passing a field name as an argument counts only the records in which the specified field contains a value. Records in which the field has a Null value (i.e. contains no textual or numeric value) will not be counted.

Azami

MAX

Determines the highest value of a record for that field.

Asgari

MIN

Determines the lowest value of a record for that field.

Toplam

SUM

Calculates the sum of the values of records for the associated fields.

Grupla

GROUP BY

Groups query data according to the selected field name. Functions are executed according to the specified groups. In SQL, this option corresponds to the GROUP BY clause. If a criterion is added, this entry appears in the SQL HAVING sub-clause.


SQL deyimine doğrudan fonksiyon çağrıları da girebilirsiniz. Sözdizimi şöyledir:

SELECT FUNCTION(column) FROM table.

Örneğin, toplama yapmak için SQL fonksiyon çağrısı şöyledir:

SELECT SUM("Price") FROM "Article".

Except for the Group function, the above functions are called Aggregate functions. These are functions that calculate data to create summaries from the results. Additional functions that are not listed in the list box might be also possible. These depend on the specific database engine in use and on the current functionality provided by the Base driver used to connect to that database engine.

To use other functions not listed in the list box, you must enter them manually under Field.

You can also assign aliases to function calls. If you do not want to display the query string in the column header, enter a desired substitute name under Alias.

SQL deyiminde karşılık gelen fonksiyon:

SELECT FUNCTION() AS alias FROM table

Örnek:

SELECT COUNT(*) AS count FROM "Item"

Not Simgesi

If you run such a function, you cannot insert any additional columns for the query other than as an argument in a "Group" function.


Örnekler

Takip eden örnekte, iki tablo arasında bir sorgu çalıştırılır: "Öğe_Numarası" alanı ile "Öğe" tablosu ve "Tedarikçi_Adı" alanı ile "Tedarikçi" tablosu. Ek olarak, her iki tablo da ortak bir alan ismine sahiptir, "Tedarikçi_Numarası".

Üçten fazla öğe dağıtan tüm tedarikçileri içeren bir sorgu oluşturmak için şu adımlar gereklidir:

 1. Sorgu tasarımına "Öğe" ve "Tedarikçi" tablolarını ekleyin.

 2. İki tablonun "Tedarikçi_Numarası" alanlarını eğer bu tür bir ilişki daha önceden tanımlanmadı ise birbirine bağlayın.

 3. Double-click on the "Item_No" field from the "Item" table. Display the Function line using the context menu and select the Count function.

 4. Kriter olarak >3 girin ve Görünür alanı kapatın.

 5. "Tedarikçi" tablosunun "Tedarikçi_Adı" alanına çift tıklayın ve Grup işlevini seçin.

 6. Sorguyu çalıştır.

Eğer "fiyat" (bir maddenin ona ait fiyatı için) ve "Tedarikçi_Numarası" (maddenin tedarikçisi için) alanları "Öğe" tablosunda varsa, bir tedarikçinin sağladığı öğenin ortalama fiyatını takip eden sorgu ile elde edebilirsiniz

 1. "Öğe" tablosunu sorgu tasarımına ekleyin.

 2. "Fiyat" ve "Tedarikçi_Numarası" alanlarına çift tıklayın.

 3. İşlev satırını etkinleştirin ve "Fiyat" alanından Ortalama işlevini seçin.

 4. Ayrıca takma ad satırına "Ortalama"'yı ekleyebilirsiniz (tırnak işaretleri olmadan).

 5. "Tedarikçi_Numarası" alanı için Grup seçin.

 6. Sorguyu çalıştır.

Aşağıdaki içerik menüsü komutları ve sembolleri kullanılabilir:

İşlevler

Shows or hides a row for the selection of functions.

Tablo İsmi

Tablo adı için satırı gösterir veya gizler.

Rumuz İsmi

Takma isim için satırı gösterir veya gizler.

Birbirinden Farklı Değerler

Retrieves only distinct values from the query. This applies to multiple records that might contain several repeating occurrences of data in the selected fields. If the Distinct Values command is active, you should only see one record in the query (DISTINCT). Otherwise, you will see all records corresponding to the query criteria (ALL).

Örneğin, "Smith" adı adres veritabanınızda bir kaç kez tekrarlıyorsa, Ayrı Değerler komutunu "Smith" adının sorgu içerisinde bir kere geçeceğini belirtmek için kullanabilirsiniz.

Birden fazla alanı içeren bir sorgu için, tüm alanlardan oluşan değerlerin katışımı tekil olmalı böylece belli bir kaydı kullanarak sonuç oluşturulabilir. Örneğin, adres defterinizde "Chicago'daki Smith" bir kere ve "Londra'daki Smith" iki kere var. Ayrı Değerler komutu ile, sorgu " soyisim" ve "şehir" alanını kullanacak ve "Chicago'daki Smith" ve "Londra'daki Smith" sorgu sonucunda bir kere dönecektir.

SQL içerisinde, bu komut DISTINCT yüklemine karşılık gelir.

Limit

Allows you to limit the maximum number of records returned by a query.

If a Limit construction is added, you will get at most as many rows as the number you specify. Otherwise, you will see all records corresponding to the query criteria.

Süzgeç durumlarını formülleştirmek

When formulating filter conditions, various operators and commands are available to you. Apart from the relational operators, there are SQL-specific commands that query the content of database fields. If you use these commands in the LibreOffice syntax, LibreOffice automatically converts these into the corresponding SQL syntax via an internal parser. You can also enter the SQL command directly and bypass the internal parser. The following tables give an overview of the operators and commands:

İşlemci

Anlam

Koşul sağlanır, eğer...

=

eşittir

... alanın içeriği belirtilen ifadeyle özdeşse.

The operator = will not be displayed in the query fields. If you enter a value without any operator, the = operator is automatically assumed.

<>

eşit değildir

... alanın içeriği belirtilen ifadeye karşılık gelmiyorsa.

>

büyüktür

... alanın içeriği belirtilen ifadeden büyükse.

<

küçüktür

... alanın içeriği belirtilen ifadeden küçükse.

>=

büyük veya eşit

... alanın içeriği belirtilen ifadeden büyük veya eşitse.

<=

küçük ya da eşittir

... alanın içeriği belirtilen ifadeden küçük veya eşitse.


LibreOffice komutu

SQL komutu

Anlam

Koşul sağlanır, eğer...

IS EMPTY

IS NULL

boştur

... the field contains no data. For Yes/No fields with three possible states, this command automatically queries the undetermined state (neither Yes nor No).

IS NOT EMPTY

IS NOT NULL

boş değildir

... the field is not empty, i.e it contains data.

LIKE

placeholder (*) for any number of characters

placeholder (?) for exactly one character

LIKE

placeholder (%) for any number of characters

Placeholder (_) for exactly one character

şunun bir ögesi

... the data field contains the indicated expression. The (*) placeholder indicates whether the expression x occurs at the beginning of (x*), at the end of (*x) or inside the field content (*x*). You can enter as a placeholder in SQL queries either the SQL % character or the familiar (*) file system placeholder in the LibreOffice interface.

The (*) or (%) placeholder stands for any number of characters. The question mark (?) in the LibreOffice interface or the underscore (_) in SQL queries is used to represent exactly one character.

NOT LIKE

NOT LIKE

Elemanı değildir

... the field does not contain data having the specified expression.

BETWEEN x AND y

BETWEEN x AND y

[x,y] aralığına düşer

... the field contains a data value that lies between the two values x and y.

NOT BETWEEN x AND y

NOT BETWEEN x AND y

[x,y] aralığına düşmez

... the field contains a data value that does not lie between the two values x and y.

IN (a; b; c...)

Note that semicolons are used as separators in all value lists!

IN (a, b, c...)

a, b, c... yi içerir

... the field name contains one of the specified expressions a, b, c,... Any number of expressions can be specified, and the result of the query is determined by a boolean OR operator. The expressions a, b, c... can be either numbers or characters

NOT IN (a; b; c...)

NOT IN (a, b, c...)

a, b, c... yi içermez

... the field does not contain one of the specified expressions a, b, c,...

= TRUE

= TRUE

doğru değerine sahiptir

... alan ismi True değerini içerirse.

= FALSE

= FALSE

yanlış değerine sahiptir

... the field data value is set to false.


Örnekler

='Ms.'

"Ms." içeriğine sahip alanların isimlerini döndürür

<'2001-01-10'

10 Ocak 2001 tarihinden bu yana geçen gün sayısını döndürür

LIKE 'g?ve'

returns records with field content such as "give" and "gave".

LIKE 'S*'

returns records with field contents such as "Sun".

BETWEEN 10 AND 20

returns records with field content between the values 10 and 20. (The fields can be either text fields or number fields).

IN (1; 3; 5; 7)

returns records with the values 1, 3, 5, 7. If the field name contains an item number, for example, you can create a query that returns the item having the specified number.

NOT IN ('Smith')

returns records that do not contain "Smith".


Like Kaçış Sıralamaları: {escape 'escape-character'}

Örnek: select * from Item where ItemName like 'The *%' {escape '*'}

Bu örnek öğe adı 'The *' ile başlayan tüm girdileri size verecektir. Bunun anlamı yertutucu olarak yorumlanan karakterleri de, *, ?, _, % veya nokta gibi, arayabilirsinizdir.

Dış Birleştirme Kaçış Tuşu Dizisi: {oj outer-join}

Örnek: select Article.* from {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

Metin alanlarını sorgulamak

To query the content of a text field, you must put the expression between single quotes. The distinction between uppercase and lowercase letters depends on the database in use. LIKE, by definition, is case-sensitive (though some databases don't interpret this strictly).

Veri alanlarını sorgulamak

Veri alanları tarih olduklarını belirten #Date# ifadesiyle temsil edilirler. Bir durumda kullanılan tarih, zaman ve tarih/zaman sabitleri (değişmezleri) SQL Kaçış Sözdizimi türünde veya varsayılan SQL2 sözdiziminde olabilirler.

Veri Türü Ögesi

SQL Vazgeçme sözdizimi #1 - artık kullanılmıyor olabilir

SQL Vazgeçme sözdizimi #2

SQL2 sözdizimi

Tarih

{D'YYYY-MM-DD'}

{d 'YYYY-MM-DD'}

'YYYY-MM-DD'

Zaman

{D'HH:MM:SS'}

{t 'HH:MI:SS[.SS]'}

'HH:MI:SS[.SS]'

TarihZaman

{D'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'}

{ts 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'}

'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'


Örnek: select {d '1999-12-31'} from world.years

Örnek: select * from benimtablom where yillar='1999-12-31'

All date expressions (date literals) must be enclosed with single quotation marks. (Consult the reference for the particular database and connector you are using for more details.)

Evet/Hayır alanlarını sorgulamak

Evet/Hayır alanlarını sorgulamak için, dBASE tabloları için takip eden sözdizimini kullanın:

Durum

Sorgu kriteri

Örnek

Evet

dBASE tabloları için: verilen herhangi bir değere eşit değil

=1 "Evet" veya "Açık" (siyah olarak seçili) alan değerine sahip tüm Evet/Hayır kayıtlarını döndürür.

Hayır

.

=0 "Hayır" veya "Kapalı" durum değerine sahip alan Evet/Hayır alanlarını içeren tüm kayıtları getirir.

Boş

IS NULL

IS NULL Evet/Hayır alanlarında ya Evet ya da Hayır durumuna sahip (gri olarak seçili) tüm kayıtları getirir.


Not Simgesi

Sözdizimi kullanılan veritabanına sistemine bağlıdır. Evet/Hayır alanlarının farklı tanımlanabileceğini de unutmayın (3 yerine sadece 2 durum).


Parametre sorguları

Parametre sorguları kullanıcıya çalışma zamanında değer girme imkanı sunarlar. Bu değerler kullanıcıya gösterilecek kayıtların seçilmesinde kriter olarak kullanılırlar. Böyle her değerin bir parametre adı vardır ve sorgu çalıştırıldığında kullanıcıya sormak için kullanılır.

Parametre adları, bir sorgunun hem Tasarım hem de SQL görünümlerinde bir kolon tarafından gerçekleştirilir. Bu, bir değerin görünebileceği her yerde kullanılabilir. Aynı değer, sorguda bir kereden fazla görünecekse, aynı parametre adı kullanılır.

Kullanıcının eşitlik için eşleştirilen bir değer girdiği en basit durumda, önceki sütunundaki parametre adı Kriter satırına girilir. SQL kipinde bu WHERE "Field" = :Parametre_adı olarak girilmelidir.

Uyarı Simgesi

Parametre isimlerinde <space>`!"$%^*()+={}[]@'~#<>?/, karakterleri kullanılamaz. Alan adları veya SQL için ayrılmış kelimeler de kullanılamazlar. Takma adlarla aynı olabilirler.


Öneri Simgesi

Bir metin alanının içeriğinin parçalarına dayalı kayıtları seçmek için yararlı bir yapı, ölçüt olarak "LIKE '%' || :Part_of_field || '%'" ile gizli bir sütun eklemektir. Bu, tam bir eşleşme ile kayıtları seçecektir. Büyük küçük harfe duyarsız bir seçim istenirse bir çözüm alanda kriter olarak LOWER (Alan_Adı) ve LIKE LOWER ( '%' || :Alanın_bir_kısmı || '%' ) kullanmak olabilir. Ölçütlerdeki boşlukların önemli olduğunu unutmayın; bırakılmazlarsa SQL ayrıştırıcı tüm ölçütü eşleşen bir dize olarak yorumlar. SQL kipinde LOWER ( "Alan_Adı" ) LIKE LOWER ( '%' || :Alanın_bir_kısmı || '%' ) olarak yazılması gerekir.


Parametre sorguları, kullanıcının görüntülenen kayıtları kısıtlamasına izin vermek için alt formlar için veri kaynağı olarak kullanılabilir.

Parametre Girişi

Parametre Girdisi penceresinde kullanıcıdan parametre değerleri girmesi istenir. Her sorgu parametresi için bir değer girişinden sonra Tamam'a tıklayarak veya Enter tuşuna basarak onaylayın.

Kullanıcı tarafından girilen değerler, ilgili kriter için SQL için izin verilen herhangi bir karakterden oluşabilir; bu temel veritabanı sistemine bağlı olabilir.

Öneri Simgesi

Kullanıcı, daha karmaşık ölçütlerle kayıt almak için SQL joker karakterleri "%" (isteğe bağlı dize) veya "_" (keyfi tek karakter) kullanabilir.


SQL Kipi

SQL "Biçimlendirilmiş Sorgu Diline" karşılık gelir ve ilişkisel veri tabanlarını yönetmek ve güncellemek için yönergeler tanımlar.

In LibreOffice you do not need any knowledge of SQL for most queries, since you do not have to enter the SQL code. If you create a query in the query designer, LibreOffice automatically converts your instructions into the corresponding SQL syntax. If, with the help of the Switch Design View On/Off button, you change to the SQL view, you can see the SQL commands for a query that has already been created.

You can formulate your query directly in SQL code. Note, however, that the special syntax is dependent upon the database system that you use.

If you enter the SQL code manually, you can create SQL-specific queries that are not supported by the graphical interface in the Query designer. These queries must be executed in native SQL mode.

By clicking the Run SQL command directly icon in the SQL view, you can formulate a query that is not processed by LibreOffice and sent directly to the database engine.

Please support us!