Sorgular

A "query" is a special view of a table. A query can display chosen records or chosen fields within records; it can also sort those records. A query can apply to one table or to multiple tables, if they are linked by common data fields.

Bu komuta erişmek...

In a database file window, click the Queries icon.


Belirgin kıstaslara uyan kayıtları veri tablolarında bulabilmek için sorguları kullanınız. Bir veritabanı için oluşturulan tüm sorgular Sorgular girdisi altında listelenmiştir. Bu girdi veritabanı sorgularını içerdiğinden "sorgu sandığı" olarak da adlandırılır.

Sorguları Yazdırmak

Bir tabloyu veya sorguyu yazdırmak için:

  1. Bir metin belgesi (veya bu belge tipinin özel yazdırma fonksiyonlarını tercih ediyorsanız bir çalışma sayfası) açın.

  2. Veritabanı dosyasını açın ve bir tabloyu yazdırmak istiyorsanız Tablo simgesine, bir sorguyu yazdırmak istiyorsanız Sorgu simgesine tıklayın.

  3. Tablo adını veya sorguyu metin belgesi ya da hesap tablosu belgesi içine sürükleyin. Veritabanı Sütunu Ekle iletişim penceresi açılacaktır.

  4. Hangi sütunları = veri alanlarını içermek istedğinize karar verin. Ayrıca Otomatik Biçimlendir düğmesine basabilir ve ilgili biçimlendirme türünü seçebilirsiniz. İletişim penceresini kapatınız.

    Sorgu veya tablo belgenize eklenecektir.

  5. Dosya - Yazdır'ı seçerek belgeyi yazdırın.

Öneri Simgesi

Ayrıca veri kaynağı görünümünü de açabilirsiniz (Ctrl+Shift+F4), veri kaynağı görünümündeki tüm veritabanı tablosunu seçin (tablonun sol üst köşesine tıklayın) ve seçimi bir metin dosyasına ya da çalışma sayfasına sürükleyin.


Verileri Sıralamak ve Süzgeçlemek

Sorgu tablosundaki veriyi sıralamanıza ve süzmenize izin verir.

Sorgu Tasarımı

Sorgu Tasarımı ile bir sorguyu veya görünümü oluşturabilir veya düzenleyebilirsiniz.

Sorgu Tasarım Çubuğu

SQL sorguları yaratırken veya düzenlerken, Sorgu Tasarımı Araç Çubuğundaki simgeleri kullanarak verinin görüntülenmesini kontrol edin.

Çoklu Tablolar ile Sorgu

Tablolar uygun veri alanları ile birbirlerine bağlanmışlar ise, sorgu sonucu bir çok tablodan veriler içerebilir.

Sorgu Kriteri Formülasyonu

Süzgeçleme koşullarını formüle etmek için hangi işleçlerin ve komutların kullanılabileceğini öğrenebilirsiniz.

Fonksiyonları Çalıştırmak

Tablodaki veriler üzerinde hesaplamalar yapabilir ve oluşan sonucu bir sorgu olarak kaydedebilirsiniz.

Please support us!