Euro Dönüştürücü Sihirbazı

LibreOffice Calc belgelerinde ve LibreOffice Writer belgelerindeki tablolar ve alanlarda bulunan para miktarlarını Euro cinsine dönüştürür.

Sadece kapalı dosyalar dönüştürülür. Euro Dönüştürücüsünü açık bir LibreOffice Calc belgesinde kullanmak da mümkündür. Bu durumda, ayrı bir iletişim penceresi açılır. Bu iletişim kısım sonunda açıklanacaktır.

Bu komuta erişmek...

Choose File - Wizards - Euro Converter.


Uyarı Simgesi

Sadece Avrupa Para Birliğine katılan ülkelerin para birimleri çevrilir.


Kapsam

Tekli LibreOffice Calc belgesi

Tek bir LibreOffice Calc dosyasını dönüştürür. LibreOffice Writer alanları ve tablolarını dönüştürmek için, önce Metin belgelerindeki alanları ve tabloları da dönüştür onay kutusunu işaretleyin.

Dizinin tamamı

Seçilmiş dizindeki bütün LibreOffice Calc ve LibreOffice Writer belgelerini ve şablonlarını dönüştürür.

Para birimleri

Euro'ya dönüştürülecek para birimini belirtir.

Kaynak dizin/Kaynak belge

Tek bir dizini veya dönüştürülecek tek belgenin adını gösterir.

...

İstenilen dizin veya dosyanın seçilmesi için bir iletişim penceresi açılır.

Alt dizinler dahil

Seçilmiş dizindeki tüm alt dizinlerinde dahil edileceği belirlenir.

Metin belgelerindeki alanları ve tabloları da dönüştür

LibreOffice Writer belgelerindeki alanlar ve tablolarda bulunan para miktarlarını da dönüştürür.

Uyarı Simgesi

Metin belgelerindeki alanlar ve tablolarda olmayan değerler dönüştürülmez.


Sayfa korumasını, sormadan geçici olarak kaldır

Dönüşüm sırasında sayfa korumasının geçici olarak kaldırılacağı ve dönüşümden sonra tekrar etkinleştirileceği belirlenir. Eğer sayfa koruması parola ile sağlanıyorsa parola girilmesini isteyen bir iletişim penceresi göreceksiniz.

Hedef dizin

Dönüştürülmüş dosyaların kaydedileceği dizin veya yol belirlenir.

...

Dönüştürülmüş dosyaların tutulacağı dizini seçebileceğiniz bir iletişim penceresi açılır.

İptal

Euro Dönüştürücüyü kapatır.

Yardım

İletişim penceresi için yardımı açar.

Dönüştür

Dönüştürmeyi başlatır.

Dönüşüm sırasında, ilerleme durumunu gösteren bir pencere görüntülenir.

Geri

Euro dönüştürücünün ilk sayfasına döner.

Eğer geçerli belge bir LibreOffice Calc belgesi veya şablonu ise, Euro Dönüştürücüyü Araçlar araç çubuğundaki karşılığı olan simgesine tıklatarak çağırabilirsiniz. Varsayılan olarak bu simge gizlidir. Euro Dönüştürücü simgesini görüntülemek için, Araçlar araç çubuğunun sonundaki ok simgesine tıklayın, Görünür Düğmeler komutunu seçin ve Euro Dönüştürücü simgesine tıklayın.

Simge

Euro dönüştürücü

Euro Dönüştürücü iletişimi aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir:

Tüm belge

Tüm belgeyi dönüştürür.

Para birimleri

Euro cinsine dönüştürülecek para birimi belirlenir.

Seçim

Eğer Tüm belgenin onay kutusunu işaretlemezseniz, dönüştürülmesini istediğiniz aralıktaki hücreleri seçin. Bir seçenek seçin ve Şablonlar / Para birimi aralıkları alanında istenilen girişleri seçin. Seçilmiş aralık belgede olduğu gibi görülebilir olacaktır. Dönüştür düğmesine tıklayarak dönüştürme işlemini gerçekleştirin.

Hücre Biçemleri

Seçilmiş hücre biçemindeki bütün hücreler dönüştürülür.

Açık sayfada bulunan para birimi hücreleri

Etkin çalışma sayfasındaki bütün para birimi biçemli hücreler dönüştürülür.

Belgenin tümündeki para birimi hücreleri

Etkin belgedeki bütün para birimi hücreleri dönüştürülecektir.

Seçilen aralık

Dönüştürücü çağrılmadan önceki seçili hücre aralıklarındaki bütün para birimleri dönüştürülecektir. Seçilmiş aralıktaki bütün hücreler tanınabilmesi açısından aynı biçemde bulunmalıdır.

Şablonlar / Para birimi aralıkları

Listeden dönüştürülebilecek aralıkları görüntüler.

Lütfen bizi destekleyin!