Grup Öğesi Sihirbazı - Veritabanı Alanı

Bu sayfa sadece eğer belge bir veritabanına bağlanmışsa görüntülenir. Başvuru değerinin veritabanına kaydedileceği belirlenir.

Başvuru değerleri'nin nerede saklanacağını gösterir. Bir başvuru değeri veritabanındaki grup kutusunun geçerli durumunu temsil eder.

Bu komuta erişmek...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 4, there must be a database connection.


Not Simgesi

Bu sayfa sadece, eğer belge bir veritabanına bağlanmışsa görüntülenir.


Bu verileri bir veritabanı alanına kaydetmek ister misiniz?

Evet, aşağıdaki veritabanı alanına kaydetmek istiyorum:

Başvuru değerlerini bir veritabanında saklamak istediğinizi belirler. Değerler liste kutusunda seçtiğiniz veri alanına yazılır. Liste kutusu formunuza bağlanmış olan veritabanı tablosundaki bütün alan isimlerini görüntüler.

Liste kutusu

Hayır, sadece formdaki değeri kaydetmek istiyorum.

Başvuru değerlerinin sadece forma kaydedilmesinin istendiğini belirler ve veritabanına kaydedilmez.

Lütfen bizi destekleyin!