HTML Dışa Aktar - Sayfa 2

Yayın türününü belirler.

Eğer çerçeveler bulunmasını istiyorsanız, bir başlık yaratılmasını, veya sunum notları görüntülenmesini istiyorsanız, burada belirleyebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 2 of the wizard.


Yayın türü

İstenilen dışa aktarma için temel ayarlar belirlenir.

Standart HTML biçimi

Dışa aktarılan sayfalardan, Standart HTML sayfaları yaratır.

Standart HTML (çerçeveli)

Çerçeveli olan standart HTML sayfaları yaratır. Dışa aktarılan sayfa ana çerçeveye yerleştirilir, ve soldaki çerçevede ise içindekiler tablosu şeklinde tasarlanmış köprüler formu bulundurur.

Başlık sayfası oluştur

Belgeniz için başlık sayfası oluşturulur.

Notlarınızın da görüntüleneceğini belirler.

Otomatik

Varsayılan türde HTML sunusunu büfe (kiosk) dışa aktarımıyla yaratır, bu tip sunularda slaytlar belli bir süre bekledikten sonra otomatik olarak ilerler.

Belgede belirtilene göre

Slayt geçişleri sunumda her slayt için ayarladığınız zamanlamaya değerlerine bağlı olur. Eğer bir elle slayt geçişi ayarlamışsanız, HTML sunumu yeni slayt sayfasına klavyedeki herhangi bir tuş vuruşuyla geçer.

Otomatik

Sayfa geçişleri belirlenmiş bir zaman dolduktan sonra otomatik olarak gerçekleşir ve sunum içeriklerinden bağımsız olur.

Slayt görüntüleme zamanı

Her bir slayt için görüntüleme zamanı belirlenir.

Sonsuz

HTML sunumu son slayt görüntülendikten sonra otomatik olarak tekrar başlar.

Web Yayını

Bir web yayını dışa aktarmada, otomatik scriptler ASP veya PERL desteğiyle üretilir. Bu konuşmacıyı (örneğin, İnternet üzerinde slayt gösterisi kullanan bir telefon konferansı konuşmacısı) izleyicilerin web tarayıcılarında slaytların değiştirilmesi için etkili kılar. Daha fazla bilgiyi Web yayını bu kısımda ileride bulacaksınız.

Active Server Pages (ASP)

ASP seçeneğini seçtiğiniz zaman, Web yayını dışa aktarma ASP sayfaları üretir. HTML sunumunun sadece ASP destekleyen bir web sunucu ile mümkün olabileceğini not edelim.

Perl

Web yayını dışa aktarmada HTML sayfaları ve PERL scriptleri kullanılır.

Dinleyiciler için adres

URL gösteriminde adres (Mutlak veya bağıl) belirlenir, izleyici tarafından sunumu izlemek için girmesi gereken İnternet edresidir.

Sunum için adres

URL gösteriminde adres (Mutlak veya bağıl) belirlenir, yaratılmış olan HTML sunumunun kaydedildiği web sunucusunun adresidir.

Perl kodları için adres

Genel amaçlı Perl scriptleri için URL gösteriminde adres (Mutlak veya bağıl) belirlenir.

Web yayını dışa aktarma üzerine daha fazla bilgi

Web yayını teknolojisini kullanan LibreOffice Impress sunumlarında iki seçenek mevcuttur: Active Server Pages (ASP) ve Perl.

Uyarı Simgesi

Her iki halde de, Web yayını Perl veya ASP script desteği sunan bir HTTP sunucusuna ihtiyaç duyar. Bu yüzden, dışa aktarma seçeneği kullanılan HTTP sunucusuna bağlıdır.


ASP'de Web yayını

Dışa Aktarma

İki değişik HTML dışarı aktarması için aynı klasörü kullanmayın.

ASP Web Yayının kullanılması

Web yayınını dosyalar dışarı aktarılır aktarılmaz, HTTP sunucusuna erişerek kullanabilirsiniz.

Örnek:

Bilgisayarınızda Microsoft Internet Information Server yazılımının kurulu olduğunu varsayalım. IIS kurulumunda "c:\Inet\wwwroot\presentation" klasör adresini HTML çıktı dizini olarak girin. Bilgisayarınızın URL adresinin takip eden şekilde olduğu varsayılır: "http://myserver.com".

İzleyici artık sunumcunun http://myserver.com/presentation/webcast.asp URL adresi üzerinde seçtiği slaytı görebilir. İzleyiciler bu adresde bulunan diğer slaytlara, slaytların adını bilmiyorlarsa geçemezler. HTTP sunucusunun dizin listelemesini göstermediğine emin olmanız lazımdır.

Perl üzerinde Web yayını

Dışa Aktarma

Perl Web Yayınının Kullanılması

Dışarı aktarma sırasında yaratılan dosyalar şimdi Perl uyumlu HTTP sunucularına göre ayarlanmalıdır. Bu otomatik olarak gerçekleştirilemez, çünkü çeşitli Perl desteği türlerine sahip HTTP sunucuları vardır. Adımlar aşağıda tarif edilecektir. Adımları lütfen Sunucunuzun kılavuzuna göre izleyin veya network yöneticinize bu adımları sunucunuzda nasıl uygulayabileceğinizi sorun.

Şimdi artık Web yayını yapma imkanına sahip olursunuz.

Örnek:

Bu örnekte, HTTP sunucusu olan bir Linux bilgisayarına sahipsiniz. HTTP sunucunuzun URL adresi http://myserver.com ve HTML belgelerinizin çıkış klasörü //user/local/http/ dizin adresindedir. Bulunmakta olan Perl scriptlerirniz //user/local/http/cgi-bin/ dizinindedir. Dışarı aktarılan dosya için "secret.htm" adını girin ve dinleyiciler için, Dinleyiciler için adres metin kutusuna presentation.htm olarak girin. Sunum için adres metin kutusuna http://myserver.com/presentation/ girin ve Perl kodları için adres metin kutusuna http://myserver.com/cgi-bin/ adresini girin.

Perl dosyalarının kurulumunu bitirdikten sonra, sunumcu sunumu verme imkanına kavuşacaktır. İzleyiciler bu sunumu http://myserver.com/presentation/presentation.htm URL adresinde görebileceklerdir.

Lütfen bizi destekleyin!