HTML Dışa Aktar - Sayfa 1

İlk sayfada var olan bir tasarım seçebilir veya yeni bir tane yaratabilirsiniz.

Dışa aktarmak için seçtiğiniz ayarlar diğer dışarı aktarmalar için tasarım olarak otomatik kaydedilecektir. Oluştur düğmesine tıkladıktan sonra tasarım ismini girin.

Bu komuta erişmek...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 1 of the wizard.


Tasarımı ata

Bu alanda, yeni bir tasarım yaratmayı ve var olan tasarımları seçmeyi veya silmeyi seçebilirsiniz.

Eğer bir tasarımı silerseniz, sadece Sihirbazdaki tasarım bilgisini silersiniz. Dışarı aktarılacak dosya bu eylemle silinmeyecektir.

Yeni tasarım

Sihirbazın devam eden sayfalarında yeni bir tasarım yaratır.

Varolan Tasarım

Sihirbazın daha sonraki adımları için, başlangıç noktası olarak tasarım listesinden var olan bir tasarımı yükler.

Tasarım listesi

Var olan bütün tasarımları görüntüler.

Seçilen Tasarımı Sil

Seçilmiş tasarımı tasarım listesinden siler.

Lütfen bizi destekleyin!