Form Sihirbazı - Denetimlerin düzenlenmesi

Bu sihirbaz sayfasında, yaratılmış form için tasarımı seçebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Bir veritabanı dosyası penceresinde Sihirbaz Kullanarak Form Oluştur etiketine tıklayın.


Etiket yerleştirme

Sola hizala

Etiketler sola hizalanmıştır.

Sağa hizala

Etiketler sağa hizalanmıştır.

Ana form düzenlemesi

Sütunlar halinde, etiketler solda

Veritabanı alanlarını sütunlar halinde hizalar ve etiketler alanların soluna yerleştirilir.

Sütunlar halinde, etiketler üstte

Veritabanı alanlarını sütunlar halinde hizalar ve etiketler alanların üstüne yerleştirilir.

Veri Sayfası Olarak

Veritabanı alanlarını sekmeli görünüm formunda hizalar.

Bloklar halinde, etiketler üstte

Etiketleri karşılık gelen verinin üstünde düzenler.

Alt form düzenlemesi

Sütunlar halinde, etiketler solda

Veritabanı alanlarını sütunlar halinde hizalar ve etiketler alanların soluna yerleştirilir.

Sütunlar halinde, etiketler üstte

Veritabanı alanlarını sütunlar halinde hizalar ve etiketler alanların üstüne yerleştirilir.

Veri Sayfası Olarak

Veritabanı alanlarını sekmeli görünüm formunda hizalar.

Bloklar halinde, etiketler üstte

Etiketleri karşılık gelen verinin üstünde düzenler.

Form Sihirbazı - Veri girdisi belirle

Lütfen bizi destekleyin!