Form Sihirbazı - Alt form alanları ekle

Alt form yaratmak için gerekli olan tablo veya sorgu belirlenir, ve alt formda hangi alanların bulunacağı ayarlanır.

Bu komuta erişmek...

Bir veritabanı dosyası penceresinde Sihirbaz Kullanarak Form Oluştur etiketine tıklayın.


Tablolar ya da sorgular

Alt formun yaratılmasında kullanılacak tablo veya sorgu belirlenir.

Mevcut alanlar

Seçilmiş olan tablo veya sorgudaki veritabanı alanlarının adlarını listeler. Seçmek için tıklayın veya Shift tuşuna basılı tutun veya birden fazla alan seçmek için, bir alanı tıklarken tuşuna basılı tutun.

>

Seçilmiş alan(lar)ı, okun işaret ettiği liste kutusuna taşımak için tıklayın.

>>

Tüm alan(lar)ı, okun işaret ettiği liste kutusuna taşımak için tıklayın.

<

Seçilmiş alan(lar)ı, okun işaret ettiği liste kutusuna taşımak için tıklayın.

<<

Tüm alan(lar)ı, okun işaret ettiği liste kutusuna taşımak için tıklayın.

^

Seçilmiş olan alan liste girişinin bir yukarı taşınması için tıklayın.

v

Seçilmiş olan alan liste girişinin bir aşağı taşınması için tıklayın.

Alf formlarınızda seçili alanlar

Yeni alt formunuzda bulunacak bütün alanlar görüntülenir.

Form Sihirbazı - Birleştirilmiş alanları al

Lütfen bizi destekleyin!