Veritabanı Kısayol Tuşları

Veritabanlarında kullanılan kısayol tuşları listesi aşağıdadır.

Ayrıca genel LibreOffice kısayol tuşları da kullanılır.

Not Simgesi

Bazı klavye kısayol tuşları masaüstü sisteminiz tarafından kullanılıyor olabilir. Masaüstü sistemince atanmış kısayol tuşları LibreOffice tarafından kullanılamaz, LibreOffice için farklı tuşları Araçlar -Özelleştir - Klavye sekmesinde değiştirmeyi, ya da masaüstü sisteminizde değiştirmeyi deneyin.


Veritabanları için kısayol tuşları

Sorgu tasarımında

Kısayol Tuşları

Efekt

F6

Sorgu tasarımı alanları arasında geçiş yapar.

Sil (Delete)

Bir tabloyu sorgu tasarımından siler.

Sekme (Tab)

Bağlantı çizgisini seçer.

Shift+F10

Kısayol menüsünü açar.

F4

Shows a Preview.

F5

Runs query.

F7

Adds table or query.


Denetim Özellikleri Penceresi

Kısayol Tuşları

Efekt

+Aşağı Ok

Açılır kutuyu açar.

+Yukarı Ok

Açılır kutuyu kapatır.

Shift+Enter

Yeni bir satır ekler.

Yukarı Ok

İmleci önceki satıra konumlandırır.

Aşağı Ok

İmleci sonraki satıra konumlandırır.

Enter

Alanda girişi tamamlar ve imleci sonraki alana yerleştirir.

+F6

Odağı (tasarım kipinde değilse) ilk denetim öğesine ayarlar. İlk denetim form gezgininde listelenen ilk elemandır.


Basic iletişimlerinin yaratılması için kısayollar

Kısayol Tuşları

Efekt

+PgUp

Sekmeler arasında atlar.

+PgDn

Sekmeler arasında atlar.

F6

Jumps between windows.

Sekme (Tab)

Denetim alanlarının seçimi.

Üst karakter+Sekme (Shift+Tab)

Denetim alanlarının ters yönde seçimi.

+Enter

Seçilmiş denetimi ekler.

Ok tuşu

+Ok tuşu

Seçili denetim öğesini 1 mm'lik adımlar halinde ok yönüne doğru taşır. Nokta düzenleme kipinde seçilmiş denetimin boyutunu değiştirir.

+Tab

Nokta düzenleme kipinde, sonraki tutma noktasına atlar.

Shift++Tab

Nokta düzenleme kipinde, önceki tutma noktasına atlar.

Esc

Geçerli seçimden ayrılır.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by +Shift+F4 keys)

Kısayol tuşları

Efekt

Boşluk çubuğu (Spacebar)

Satır yazım kipi haricinde, satırı seçer, seçiliyse iptal eder.

+Boşluk Tuşu

Toggles row selection.

Shift+Boşluk Tuşu

Selects the current column.

+Page Up

Moves pointer to the first row.

+Page Down

Moves pointer to the last row.


Lütfen bizi destekleyin!