LibreOffice'da Genel Kısayol Tuşları

Not Simgesi

Bazı klavye kısayol tuşları masaüstü sisteminiz tarafından kullanılıyor olabilir. Masaüstü sistemince atanmış kısayol tuşları LibreOffice tarafından kullanılamaz, LibreOffice için farklı tuşları Araçlar -Özelleştir - Klavye sekmesinde değiştirmeyi, ya da masaüstü sisteminizde değiştirmeyi deneyin.


Kısayol Tuşlarının Kullanılması

Uygulamanızın işlevselliğinin büyük bir kısmı kısayol tuşları kullanılarak çağrılabilir. Örneğin, kısayol tuşları, Dosya menüsündeki öğesinin yanında gösterilir. Bu işleve kısayol tuşlarını kullanarak erişmek istiyorsanız, tuşunu basılı tutun ve ardından O tuşuna basın. Pencere göründükten sonra her iki tuşu da bırakın.

Uygulamanız ile çalışıyorken, hemen hemen bütün işlemlerde kullanılabilir durumda olan klavye ile fare arasında istediğiniz tercihi yapabilirsiniz.

Unicode Karakterleri Girme

Unicode onaltılık kod noktasını yazarak ve ardından (varsayılan) tuşlarına basarak belgeye dilediğiniz Unicode karakterleri girebilirsiniz. Unicode karakteri ve onaltılık gösterimi arasında geçiş yapmak için Unicode onaltılık gösterimi yazın ve tuşlarına basın. Seçim gerekli değildir, ancak dönüştürme seçilen karakterlere uygulanacaktır. Bu karakterler geçerli bir Unicode onaltılık nokta oluşturduğunda, işaretçi konumundan önceki karakterlerde geçiş gerçekleşir. U+0000 ila U+0020 değerlerine sahip onaltılık kod noktaları dönüştürülmez.

The default Unicode conversion shortcut is and in some locales where the default Unicode shortcut interferes with the main menu shortcut. To reassign the shortcut, choose Tools - Customize - Keyboard and select Category:Options with Function:Toggle Unicode Notation.

İletişim Pencerelerinin Kısayol Tuşlarıyla Kontrolü

Herhangi bir iletişim kutusunda her zaman vurgulanan bir öğe vardır, genellikle kırık bir çerçeve ile gösterilir. Bir düğme, bir seçenek alanı, bir liste kutusundaki bir giriş veya bir onay kutusu olabilen bu öğenin odak sahibi olduğu söylenir. Odak noktası bir düğmeyse, Enter tuşuna basmak ona tıklamışsınız gibi onu çalıştırır. Boşluk çubuğuna basılarak bir onay kutusu açılır. Bir seçenek alanı odak sahibiyse, o alandaki etkinleştirilmiş seçenek alanını değiştirmek için ok tuşlarını kullanın. Bir öğe veya alandan diğerine gitmek için Tab tuşunu kullanın, ters yönde gitmek için Shift + Tab tuşlarını kullanın.

Esc tuşuna basmak, değişiklikleri kaydetmeden pencereyi kapatır.

Fare Eylemleri için Kısayol Tuşları

If you are using drag-and-drop, selecting with the mouse or clicking objects and names, you can use the keys Shift, and occasionally to access additional functionality. The modified functions available when holding down keys during drag-and-drop are indicated by the mouse pointer changing form. When selecting files or other objects, the modifier keys can extend the selection - the functions are explained where applicable.

Pratik Metin Giriş Alanları

 1. Çok sık kullanılan komutları içeren, kısayol menüsünü açabilirsiniz.

 2. Use +A to select the entire text. Use the right or left arrow key to remove the selection.

 3. Bir kelimeyi seçmek için üstüne çift tıklatın.

 4. Bir metin girdi alanında üçlü tıklatma tüm alanı seçer. Bir metin belgesinde üçlü tıklatma geçerli cümleyi seçer.

 5. Use +Del to delete everything from the cursor position to the end of the word.

 6. By using and right or left arrow key, the cursor will jump from word to word; if you also hold down the Shift key, one word after the other is selected.

 7. INSRT is used to switch between the insert mode and the overwrite mode and back again.

 8. Sürükle ve bırak bir metin kutusu içinde veya dışında kullanılabilir.

 9. The +Z shortcut keys are used to undo modifications one step at a time; the text will then have the status it had before the first change.

 1. LibreOffice has an AutoComplete function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter into the URL field and the AutoComplete function displays the first file or first directory found that starts with the letter "a".

 2. Use the Down Arrow key to scroll through the other files and directories. Use the Right Arrow key to also display an existing subdirectory in the URL field. Quick AutoComplete is available if you press the End key after entering part of the URL. Once you find the document or directory you want, press Enter.

Makroların Durdurulması

If you want to terminate a macro that is currently running, press +Shift+Q.

LibreOffice Genel Kısayol Tuşlarının Listesi

The shortcut keys are shown on the right hand side of the menu lists next to the corresponding menu command.

İletişim pencelerini kontrol etmek için kısayol tuşları

Kısayol Tuşları

Efekt

Enter tuşu

İletişim kutusundaki odaklanılmış düğmeyi etkin hale getirir.

Esc

Eylemi veya iletişimi sonlandırır. LibreOffice Yardımında ise, bir seviye yukarı gider.

Boşluk çubuğu (Spacebar)

Bir iletişimdeki onay kutusu işaretli ise işareti kaldırır, işaretsizse işaretler.

Ok tuşları

Bir iletişimde seçenek kısmındaki etkin denetimleri değiştirir.

Sekme (Tab)

İletişimde odağı sonraki kısıma veya öğeye taşır.

Üst karakter+Sekme (Shift+Tab)

İletişimde odağı önceki kısıma veya öğeye taşır.

+Aşağı Ok

Opens the list of the control field currently selected in a dialog. These shortcut keys apply not only to combo boxes but also to icon buttons with pop-up menus. Close an opened list by pressing the Esc key.


Belgeleri ve pencereleri kontrol etmek için kısayol tuşları

Kısayol Tuşları

Efekt

+O

Bir belge açar.

+S

Geçerli belgeyi kaydeder.

+N

Yeni bir belge yaratır.

+Shift+N

Şablonlar penceresini açar.

+P

Belgeyi yazdırır.

+F

Bul araç çubuğunu etkinleştirir.

+H

Bul ve Değiştir iletişim penceresini açar.

+Shift+F

Son girilen arama terimini araştırır.

+Shift+R (+Üst karakter+R)

Belge görünümünü yeniden çizer.

+Shift+I

Sadece okuma kipindeki metin için seçim imlecini açar veya kapatır.

LibreOffice Yardımında: Ana yardım sayfasına gider.

Shift+F2

Turns on Extended Tips for the currently selected command, icon or control.

F6

Sets focus in next visible subwindow, including menu bar, toolbars, windows such as Sidebar and Navigator, and document canvas/data source.

Shift+F6

Odağı önceki alt pencereye ayarlar.

+F6

Sets focus in the document canvas/data source.

F10

Activates the first menu (File menu).

Shift+F10

Kısayol menüsünü açar.

+Shift+F10

Docks and undocks floating subwindows such as unlocked toolbars, Sidebar and Navigator.

Ctrl+Alt+Shift+Home

Shows/hides main menu.

+F4 veya +F4

Closes the current document. Closes LibreOffice when the last open document is closed.

+Q

Uygulamadan çıkar.


Belgeleri biçimlendirmek veya düzenlemek için kısayol tuşları

Kısayol Tuşları

Efekt

+Tab

Bir başlığın başında konumlanmışsa, bir sekme eklenir.

Enter (eğer bir OLE nesnesi seçilmişse)

Seçilmiş OLE nesnesini etkinleştirir.

Enter (eğer bir çizim nesnesi veya metin nesnesi seçilmişse)

Metin giriş kipini etkinleştirir.

+X

Seçili öğeleri keser.

+C

Seçili öğeleri kopyalar.

+V

Panodaki öğeleri yapıştırır.

+Shift+V

Panodaki biçimlendirilmemiş metni yapıştırır. Yapıştırılan metin, eklendiği yerdeki biçimi kullanır.

+Shift+V

Özel Yapıştır iletişim penceresini açar.

+A

Tümünü seçer.

+Z

Son eylemi geri alır.

+M

Son eylemi yineler.

+Shift+Y

Son komutu yineler.

+I

The "Italic" attribute is applied to the selected area. If the cursor is positioned in a word, this word is also marked in italic.

+B

The "Bold" attribute is applied to the selected area. If the cursor is positioned in a word, this word is also put in bold.

+U

The "Underlined" attribute is applied to the selected area. If the cursor is positioned in a word, this word is also underlined.

+M

Removes direct formatting from selected text or objects (as in Format - Clear Direct Formatting).


Galeride kısayol tuşları

Kısayol tuşları

Efekt

Sekme (Tab)

Alanlar arasında taşır.

Üst karakter+Sekme (Shift+Tab)

Moves backwards between areas.


Shortcut keys in the New Theme area of the Gallery:

Kısayol tuşları

Efekt

Yukarı ok

Seçimi bir yukarıya taşır.

Aşağı ok

Seçimi bir aşağıya taşır.

+Enter

Opens the Properties dialog.

Shift+F10

Bir kısayol menüsü açar.

+U

Seçilmiş temayı tazeler.

+R

Başlık Girin iletişimini açar.

+D

Seçilmiş temayı siler.

Ekle

Inserts a new theme.


Shortcut keys in the Gallery Preview area:

Kısayol tuşları

Efekt

Başlangıç (Home)

İlk girişe atlar.

Son

Son girişe atlar.

Sol ok

Soldaki bitişik galeri öğesini seçer.

Sağ ok

Sağdaki bitişik galeri öğesini seçer.

Yukarı ok

Üstteki bitişik galeri öğesini seçer.

Aşağı ok

Alttaki bitişik galeri öğesini seçer.

Sayfa yukarı (Page Up)

Scrolls up one screen.

Sayfa Aşağı (Page Down)

Scrolls down one screen.

+Shift+Insert

Seçilen nesneyi bağlantılı bir nesne olarak geçerli belgeye ekler.

+I

Seçili nesnenin bir kopyasını geçerli belgeye ekler.

+T

Başlık Girin iletişimini açar.

+P

Görüntüyü temalar görünümüyle nesne görünümü arasında değiştirir.

Boşluk çubuğu (Spacebar)

Görüntüyü temalar görünümüyle nesne görünümü arasında değiştirir.

Enter

Görüntüyü temalar görünümüyle nesne görünümü arasında değiştirir.

Step backward (only in object view).

Ana genel görünüme döner.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by +Shift+F4 keys)

Kısayol tuşları

Efekt

Boşluk çubuğu (Spacebar)

Satır yazım kipi haricinde, satırı seçer, seçiliyse iptal eder.

+Boşluk Tuşu

Toggles row selection.

Shift+Boşluk Tuşu

Selects the current column.

+Page Up

Moves pointer to the first row.

+Page Down

Moves pointer to the last row.


Çizim Nesneleri için Kısayol Tuşları

Kısayol tuşları

Efekt

Select the toolbar with F6. Use the Down Arrow and Right Arrow keys to select the desired toolbar icon and press +Enter.

Bir Çizim Nesnesi ekler.

Select the document with +F6 and press Tab.

Bir Çizim Nesnesini seçer.

Sekme (Tab)

Sonraki Çizim Nesnesini seçer.

Üst karakter+Sekme (Shift+Tab)

Önceki Çizim Nesnesini seçer.

+Home

İlk Çizim Nesnesini seçer.

+End

Son Çizim Nesnesini seçer.

Esc

Çizim Nesnesi seçimini sona erdirir.

Esc (Çekme Noktası Seçimi Modu'nda)

Exits Handle Selection Mode and return to Object Selection Mode.

Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ Ok

Moves the selected point (the snap-to-grid functions are temporarily disabled, but end points still snap to each other).

+Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ Ok

Moves the selected drawing object one pixel (in Selection Mode).

Resizes a drawing object (in Handle Selection Mode).

Rotates a drawing object (in Rotation Mode).

Opens the properties dialog for a drawing object.

Seçilmiş olan Çizim Nesnesi için Nokta Düzenleme kipini etkinleştirir.

Boşluk çubuğu (Spacebar)

Selects a point of a drawing object (in Point Selection mode) / Cancel selection.

Seçilmiş nokta saniyede bir yanıp söner.

Shift+Boşluk Tuşu

Selects an additional point in Point Selection mode.

+Tab

Selects the next point of the drawing object (Point Selection mode).

In Rotation mode, the center of rotation can also be selected.

+Shift+Tab

Selects the previous point of the drawing object (Point Selection mode)

+Enter

Ön tanımlı boyutta yeni bir çizim nesnesi geçerli görünümün merkezine yerleştirilir.

+Enter at the Selection icon

Belgedeki ilk çizim nesnesini etkinleştirir.

Esc

Leaves the Point Selection mode. The drawing object is selected afterwards.

Edits a point of a drawing object (Point Edit mode).

Herhangi metin veya sayı tuşu

Eğer bir çizim nesnesi seçiliyse, düzenleme kipine geçilir ve imleç çizim nesnesindeki metnin sonuna yerleştirilir. Bir yazdırılabilir karakter eklenir.

Bir grafik nesnesi yaratırken, veya boyutlandırırken, tuşu

Nesnenin merkezi sabitlenir.

Bir grafik nesnesi yaratılırken veya boyutu ayarlanırken Üst karakter (Shift) tuşu

Nesnenin eni ile boyunun oranı sabit kalır.


Lütfen bizi destekleyin!