LibreOffice'da Genel Kısayol Tuşları

Not Simgesi

Bazı klavye kısayol tuşları masaüstü sisteminiz tarafından kullanılıyor olabilir. Masaüstü sistemince atanmış kısayol tuşları LibreOffice tarafından kullanılamaz, LibreOffice için farklı tuşları Araçlar -Özelleştir - Klavye sekmesinde değiştirmeyi, ya da masaüstü sisteminizde değiştirmeyi deneyin.


Kısayol Tuşlarının Kullanılması

A great deal of your application's functionality can be called up by using shortcut keys. For example, the shortcut keys are shown next to the Open entry in the File menu. If you want to access this function by using the shortcut keys, press and hold down and then press the O key. Release both keys after the dialog appears.

Uygulamanız ile çalışıyorken, hemen hemen bütün işlemlerde kullanılabilir durumda olan klavye ile fare arasında istediğiniz tercihi yapabilirsiniz.

Entering Unicode Characters

You can enter arbitrary Unicode characters in the document typing the Unicode hexadecimal code point and then pressing (default). Type the Unicode hexadecimal notation and press to toggle between the Unicode character and its hexadecimal notation. Selection is not necessary but the conversion will apply to the selected characters. Toggling occurs on the characters prior to the cursor position when these characters form a valid Unicode hexadecimal point. Hexadecimal code points with value in the range U+0000 to U+0020 are not converted.

The default Unicode conversion shortcut is and in some locales where the default Unicode shortcut interferes with the main menu shortcut. To reassign the shortcut, choose Tools > Customize > Keyboard and select Category:Options with Function:Toggle Unicode Notation.

İletişim Pencerelerinin Kısayol Tuşlarıyla Kontrolü

There is always one element highlighted in any given dialog - usually shown by a broken frame. This element, which can be either a button, an option field, an entry in a list box or a check box, is said to have the focus on it. If the focal point is a button, pressing Enter runs it as if you had clicked it. A check box is toggled by pressing the Spacebar. If an option field has the focus, use the arrow keys to change the activated option field in that area. Use the Tab key to go from one element or area to the next one, use Shift+Tab to go in the reverse direction.

Pressing Esc closes the dialog without saving changes.

Fare Eylemleri için Kısayol Tuşları

If you are using drag-and-drop, selecting with the mouse or clicking objects and names, you can use the keys Shift, and occasionally to access additional functionality. The modified functions available when holding down keys during drag-and-drop are indicated by the mouse pointer changing form. When selecting files or other objects, the modifier keys can extend the selection - the functions are explained where applicable.

Pratik Metin Giriş Alanları

 1. Çok sık kullanılan komutları içeren, kısayol menüsünü açabilirsiniz.

 2. Use +A to select the entire text. Use the right or left arrow key to remove the selection.

 3. Bir kelimeyi seçmek için üstüne çift tıklatın.

 4. Bir metin girdi alanında üçlü tıklatma tüm alanı seçer. Bir metin belgesinde üçlü tıklatma geçerli cümleyi seçer.

 5. Use +Del to delete everything from the cursor position to the end of the word.

 6. By using and right or left arrow key, the cursor will jump from word to word; if you also hold down the Shift key, one word after the other is selected.

 7. INSRT is used to switch between the insert mode and the overwrite mode and back again.

 8. Sürükle ve bırak bir metin kutusu içinde veya dışında kullanılabilir.

 9. The +Z shortcut keys are used to undo modifications one step at a time; the text will then have the status it had before the first change.

 1. LibreOffice has an AutoComplete function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter into the URL field and the AutoComplete function displays the first file or first directory found that starts with the letter "a".

 2. Use the Down Arrow key to scroll through the other files and directories. Use the Right Arrow key to also display an existing subdirectory in the URL field. Quick AutoComplete is available if you press the End key after entering part of the URL. Once you find the document or directory you want, press Enter.

Makroların Durdurulması

If you want to terminate a macro that is currently running, press +Shift+Q.

LibreOffice Genel Kısayol Tuşlarının Listesi

The shortcut keys are shown on the right hand side of the menu lists next to the corresponding menu command.

İletişim pencelerini kontrol etmek için kısayol tuşları

Kısayol Tuşları

Efekt

Enter tuşu

İletişim kutusundaki odaklanılmış düğmeyi etkin hale getirir.

Esc

Eylemi veya iletişimi sonlandırır. LibreOffice Yardımında ise, bir seviye yukarı gider.

Boşluk çubuğu (Spacebar)

Bir iletişimdeki onay kutusu işaretli ise işareti kaldırır, işaretsizse işaretler.

Ok tuşları

Bir iletişimde seçenek kısmındaki etkin denetimleri değiştirir.

Sekme (Tab)

İletişimde odağı sonraki kısıma veya öğeye taşır.

Üst karakter+Sekme (Shift+Tab)

İletişimde odağı önceki kısıma veya öğeye taşır.

+Aşağı Ok

Opens the list of the control field currently selected in a dialog. These shortcut keys apply not only to combo boxes but also to icon buttons with pop-up menus. Close an opened list by pressing the Esc key.


Belgeleri ve pencereleri kontrol etmek için kısayol tuşları

Kısayol Tuşları

Effect

+O

Bir belge açar.

+S

Geçerli belgeyi kaydeder.

+N

Yeni bir belge yaratır.

+Shift+N

Şablonlar penceresini açar.

+P

Belgeyi yazdırır.

+F

Bul araç çubuğunu etkinleştirir.

+H

Bul ve Değiştir iletişim penceresini açar.

+Shift+F

Son girilen arama terimini araştırır.

+Shift+R (+Üst karakter+R)

Belge görünümünü yeniden çizer.

+Shift+I

Sadece okuma kipindeki metin için seçim imlecini açar veya kapatır.

LibreOffice Yardımında: Ana yardım sayfasına gider.

Shift+F2

Turns on Extended Tips for the currently selected command, icon or control.

F6

Sets focus in next subwindow, for example, document/data source view.

Shift+F6

Odağı önceki alt pencereye ayarlar.

F10

Activates the first menu (File menu).

Shift+F10

Kısayol menüsünü açar.

Ctrl+Alt+Shift+Home

Shows/hides main menu.

+F4 veya +F4

Closes the current document. Closes LibreOffice when the last open document is closed.

+Q

Uygulamadan çıkar.


Belgeleri biçimlendirmek veya düzenlemek için kısayol tuşları

Kısayol Tuşları

Effect

+Tab

Bir başlığın başında konumlanmışsa, bir sekme eklenir.

Enter (eğer bir OLE nesnesi seçilmişse)

Seçilmiş OLE nesnesini etkinleştirir.

Enter (eğer bir çizim nesnesi veya metin nesnesi seçilmişse)

Metin giriş kipini etkinleştirir.

+X

Seçili öğeleri keser.

+C

Seçili öğeleri kopyalar.

+V

Panodaki öğeleri yapıştırır.

+Shift+V

Panodaki biçimlendirilmemiş metni yapıştırır. Yapıştırılan metin, eklendiği yerdeki biçimi kullanır.

+Shift+V

Özel Yapıştır iletişim penceresini açar.

+A

Tümünü seçer.

+Z

Son eylemi geri alır.

+M

Son eylemi yineler.

+Shift+Y

Son komutu yineler.

+I

The "Italic" attribute is applied to the selected area. If the cursor is positioned in a word, this word is also marked in italic.

+B

The "Bold" attribute is applied to the selected area. If the cursor is positioned in a word, this word is also put in bold.

+U

The "Underlined" attribute is applied to the selected area. If the cursor is positioned in a word, this word is also underlined.

+M

Removes direct formatting from selected text or objects (as in Format - Clear Direct Formatting).


Galeride kısayol tuşları

Kısayol tuşları

Effect

Sekme (Tab)

Alanlar arasında taşır.

Üst karakter+Sekme (Shift+Tab)

Moves backwards between areas.


Shortcut keys in the New Theme area of the Gallery:

Kısayol tuşları

Effect

Yukarı ok

Seçimi bir yukarıya taşır.

Aşağı ok

Seçimi bir aşağıya taşır.

+Enter

Opens the Properties dialog.

Shift+F10

Bir kısayol menüsü açar.

+U

Seçilmiş temayı tazeler.

+R

Başlık Girin iletişimini açar.

+D

Seçilmiş temayı siler.

Ekle

Inserts a new theme.


Shortcut keys in the Gallery Preview area:

Kısayol tuşları

Effect

Başlangıç (Home)

İlk girişe atlar.

Son

Son girişe atlar.

Sol ok

Soldaki bitişik galeri öğesini seçer.

Sağ ok

Sağdaki bitişik galeri öğesini seçer.

Yukarı ok

Üstteki bitişik galeri öğesini seçer.

Aşağı ok

Alttaki bitişik galeri öğesini seçer.

Sayfa yukarı (Page Up)

Scrolls up one screen.

Sayfa Aşağı (Page Down)

Scrolls down one screen.

+Shift+Insert

Seçilen nesneyi bağlantılı bir nesne olarak geçerli belgeye ekler.

+I

Seçili nesnenin bir kopyasını geçerli belgeye ekler.

+T

Başlık Girin iletişimini açar.

+P

Görüntüyü temalar görünümüyle nesne görünümü arasında değiştirir.

Boşluk çubuğu (Spacebar)

Görüntüyü temalar görünümüyle nesne görünümü arasında değiştirir.

Enter

Görüntüyü temalar görünümüyle nesne görünümü arasında değiştirir.

Step backward (only in object view).

Ana genel görünüme döner.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by +Shift+F4 keys)

Kısayol tuşları

Effect

Boşluk çubuğu (Spacebar)

Satır yazım kipi haricinde, satırı seçer, seçiliyse iptal eder.

+Boşluk Tuşu

Toggles row selection.

Shift+Boşluk Tuşu

Selects the current column.

+Page Up

Moves pointer to the first row.

+Page Down

Moves pointer to the last row.


Çizim Nesneleri için Kısayol Tuşları

Kısayol tuşları

Effect

Select the toolbar with F6. Use the Down Arrow and Right Arrow keys to select the desired toolbar icon and press +Enter.

Bir Çizim Nesnesi ekler.

Select the document with +F6 and press Tab.

Bir Çizim Nesnesini seçer.

Sekme (Tab)

Sonraki Çizim Nesnesini seçer.

Üst karakter+Sekme (Shift+Tab)

Önceki Çizim Nesnesini seçer.

+Home

İlk Çizim Nesnesini seçer.

+End

Son Çizim Nesnesini seçer.

Esc

Çizim Nesnesi seçimini sona erdirir.

Esc (Çekme Noktası Seçimi Modu'nda)

Exits Handle Selection Mode and return to Object Selection Mode.

Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ Ok

Moves the selected point (the snap-to-grid functions are temporarily disabled, but end points still snap to each other).

+Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ Ok

Moves the selected drawing object one pixel (in Selection Mode).

Resizes a drawing object (in Handle Selection Mode).

Rotates a drawing object (in Rotation Mode).

Opens the properties dialog for a drawing object.

Seçilmiş olan Çizim Nesnesi için Nokta Düzenleme kipini etkinleştirir.

Boşluk çubuğu (Spacebar)

Selects a point of a drawing object (in Point Selection mode) / Cancel selection.

Seçilmiş nokta saniyede bir yanıp söner.

Shift+Boşluk Tuşu

Selects an additional point in Point Selection mode.

+Tab

Selects the next point of the drawing object (Point Selection mode).

In Rotation mode, the center of rotation can also be selected.

+Shift+Tab

Selects the previous point of the drawing object (Point Selection mode)

+Enter

Ön tanımlı boyutta yeni bir çizim nesnesi geçerli görünümün merkezine yerleştirilir.

+Enter at the Selection icon

Belgedeki ilk çizim nesnesini etkinleştirir.

Esc

Leaves the Point Selection mode. The drawing object is selected afterwards.

Edits a point of a drawing object (Point Edit mode).

Herhangi metin veya sayı tuşu

Eğer bir çizim nesnesi seçiliyse, düzenleme kipine geçilir ve imleç çizim nesnesindeki metnin sonuna yerleştirilir. Bir yazdırılabilir karakter eklenir.

Bir grafik nesnesi yaratırken, veya boyutlandırırken, tuşu

Nesnenin merkezi sabitlenir.

Bir grafik nesnesi yaratılırken veya boyutu ayarlanırken Üst karakter (Shift) tuşu

Nesnenin eni ile boyunun oranı sabit kalır.


Please support us!