Sorgu Özellikleri Penceresi

In the Query Properties dialog you can set two properties of the SQL Query, i.e. whether to return distinct values, and whether to limit the result set.

Bu komuta erişmek...

In the Query Design View, choose Edit - Query Properties.


Birbirinden Farklı Değerler

DISTINCT parametresiyle geçerli sütunda oluşturulan SQL sorgusunun seçme deyimini genişletir. Sonuç olarak aynı değere sahip değerler birden çok defa değil bir defa listelenir.

Sınır

Adds a Limit to set the maximum number of records to return.

Lütfen bizi destekleyin!