Belirtme çizgisi

Belgenize grafik ekleyebildiğiniz Belirtme araç çubuğunu açar.

Bu komuta erişmek...

Icon Callouts

Belirtme Çizgisi


Belirtme araç çubuğundan bir simgeye tıklayın ve daha sonra şekli çizmek istediğiniz şekil üzerine sürükleyin.

Not Simgesi

Bazı şekiller, şeklin özelliklerini değiştirmek için sürükleyebileceğiniz özel tutamaklara sahiplerdir. Fare işaretçisi, bu özel tutamaklar üzerine geldiğinde bir el sembolüne dönüşür.


Lütfen bizi destekleyin!