Resim Süzme Çubuğu

Görüntü çubuğu üzerindeki bu simge seçili resim üzerinde çeşitli süzgeçler kullanabildiğiniz Grafik Süzgeci çubuğunu açar.

Simge

Süzgeç

Tersyüz et

Renkli bir görüntünün renkerini veya gri ölçekli bir görüntünün parlaklık değerlerini tersine çevirir. Etkiyi tersine çevirmek için filtreyi uygulayın.

Simge

Tersyüz et

Yumuşak

Softens or blurs the image by applying a low pass filter.

Simge

Yumuşak

Keskinleştirme

Yüksek geçirgenlikli bir filtre kullanarak görüntüyü keskinleştirir.

Simge

Keskinleştirme

Gürültü Yok Et

Orta değerde bir filtre kullanarak gürültüyü kaldırır.

Simge

Gürültü Yok Et

Renk soldurma

Opens a dialog for defining solarization. Solarization refers to an effect that looks like what can happen when there is too much light during photo development. The colors become partly inverted.

Simge

Renk soldurma

Parametreler

Renks soldurmanın derecesini ve türünü belirler.

Eşik Değer

Piksellerin güneş altında kalmışlık etkisine sahip olması için yüzde değer olarak aşılması gereken parlaklık derecesini belirtir.

Tersyüz et

Tüm pikselleri tersine çevirmek için belirtir.

Yaşlandırma

All pixels are set to their gray values, and then the green and blue color channels are reduced by the amount you specify. The red color channel is not changed.

Simge

Yaşlandırma

Yaşlandırma Derecesi

Yüzdelik olarak yaşlan yoğunluğunu tanımlar. %0'da tüm piksellerin gri değerlerini görürsünüz. 100%'de sadece kırmızı kanal kalır.

Posterleştir

Opens a dialog to determine the number of poster colors. This effect is based on the reduction of the number of colors. It makes photos look like paintings.

Simge

Posterleştir

Poster Renkleri

Görüntünün indirgeneceği renk sayısını belirtir.

Popüler Sanat

Converts an image to a pop-art format.

Simge

Popüler Sanat

Karakalem taslak

Displays the image as a charcoal sketch. The contours of the image are drawn in black, and the original colors are suppressed.

Simge

Karakalem taslak

Kabartma

Displays a dialog for creating reliefs. You can choose the position of the imaginary light source that determines the type of shadow created, and how the graphic image looks in relief.

Simge

Kabartma

Işık Kaynağı

Işık kaynağının konumunu belirler. Işık kaynağını bir nokta temsil eder.

Mozaik

Joins small groups of pixels into rectangular areas of the same color. The larger the individual rectangles are, the fewer details the graphic image has.

Simge

Mozaik

Öğe çözünürlüğü

Dikdörtgenlere katılacak piksel sayısını belirler.

Genişlik

Bireysel kaplama genişliğini tanımlar.

Yükseklik

Bireysel kaplama yüksekliğini tanımlar.

Kenarları geliştirin

Nesnenin kenarlarını geliştirir veya keskinleştirir.

Lütfen bizi destekleyin!