Üzerine Yazma Kipi

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Click in the field to toggle the modes (except in the LibreOffice Basic IDE, where only the Insert mode is active). If the cursor is positioned in a text document, you may also use the Insert key (if available on your keyboard) to toggle the modes.

Kip

Sonuç

EKLE

Üzerine yazma kipinde, yeni metin imleç konumuna yazılır ve takip eden metin sağa doğru kaydırılır. İmleç dikey bir çizgi olarak görünür.

ÜZR

Üzerine yazma kipinde, mevcut metinler yenileiyle değiştirilir. İmleç kalın dikey bir çizgi olarak görünür.


Lütfen bizi destekleyin!