Doğrudan SQL komutunu çalıştır

In Native SQL mode you can enter SQL commands that are not interpreted by LibreOffice, but are instead passed directly to the data source. If you do not display these changes in the design view, you cannot change back to the design view.

Doğal SQL için, SQL karakter dizisi LibreOffice tarafından önceden değerlendirilmeden bağlı veritabanına iletilir. Örneğin, eğer bir veritabanına ODBC arayüzü üzerinden erişirseniz, SQL karakter dizisi ODBC sürücüsü taradından gönderilir ve onun tarafından işlenir.

Run SQL command directly Icon

Doğrudan SQL komutunu çalıştır

Click the icon again to return to normal mode, in which the changes in the New Query Design are synchronized with the permitted changes through SQL.

Lütfen bizi destekleyin!