Setting Indents, Margins, and Columns

Girinti ve kenar boşluklarını mevcut paragraf için ya da fare kullanarak seçilen tüm paragraflar için tanımlayabilirsiniz.

If you split the page into columns, or the cursor is placed in a multiple-column frame, you can change the column width and the column spacing by dragging them on the ruler with the mouse.

Bir nesne veya çizim nesnesi seçildiğinde, nesnenin sınırlarını cetvel üzerinde görebilirsiniz. Sınırları fare ile cetvel üzerinde sürükleyerek değiştirebilirsiniz.

Eğer imleç bir tablo hücresinde konumlanmışsa, hücrenin girintilerini fare ile cetvel üzerinde sürükleyerek değiştirebilirsiniz. Tablonun sınır çizgilerini fare ile asıl çizgileri cetvel üzerinde sürükleyerek değiştirebilirsiniz.

Icon

Bu simgeler mevcut paragrafın ilk satırının sol girintisini(üst üçgen) ve paragrafın diğer satırları için sol girintileri(alt üçgen) işaretler.

Icon

Cetvelin sağındaki bu simge mevcut paragrafın sağ girintisini işaretler.

Görev

Yöntem

Sol girintiyi ayarla

Drag the bottom left mark to the right while pressing the mouse button.

İlk satır için sol girinti ayarla

Drag the top left mark to the right while pressing the mouse button.

Sağ girinti ayarla

Drag the mark on the right to the left while pressing the mouse button.


tip

In order to change the left indent starting with the second line of a paragraph, hold down the key, click the triangle on the bottom left, and drag it to the right.


note

Paragrafın girintilerken yaparken ayarlanmış sekmeler değişmez. Eğer sekmeleri paragraf sınırları dışında bitecek şekilde ayarlamışsanız, bu sekmeler artık görüntülenemez fakat hala mevcutlardır.


Lütfen bizi destekleyin!