Kayıt Bul

In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Bu komuta erişmek...

Find Record icon on the Table Data bar and Form Design bar.

Find Record Icon

Kayıt Bul


Bir tablo ararken, mevcut tablonun veri alanları aranır. Bir form içinde ararken, form ile bağlantılı tablonun veri alanları aranır.

tip

The search described here is carried out by LibreOffice. If you want to use the SQL server to search in a database, then you should use the Form-based Filters icon on the Form bar.


Arama işlevi tablo denetimleri için de kullanılabilir. Arama işlevi bir tablo denetiminden çağrılıyorken, bağlı veritabanı tablosunun sütunlarına karşılık gelen tüm tablo denetimi sütunlarını arayabilirisiniz.

Bunun için ara

Aramanın türünü belirler.

Metin:

Arama termini kutuya girin veya listeden seçin. İmlecin altındaki metin hali hazırda Metin açılır kutusuna kopyalanmıştır. Bir form içerisinde arama yaparken, sekme ve satır duraklarının işlenemeyeceğine dikkat edin.

Your search terms will be saved as long as the table or the form document is open. If you are running more than one search and you would like to repeat the search term, you can select a previously used search term from the combo box.

Alan içeriği NULL

Veri içermeyen alanların bulunacağını belirler.

Alan içeriği NULL değil

Bulunacak alanların içeriklerinin boş olmadığını belirtir.

Aranacak yer

Arama için alanları belirtir.

Form

Aramanın gerçekleşmesini istediğiniz mantıksal formu belirler.

note

Form çoklu kutusu sadece, mevcut belge birden fazla mantıksal formu olan bir form belgesi ise görünürdür. Tablolarda ya da sorgularda yapılan aramalarda görünmez.


Form belgeleri birden fazla mantıksal form içerebilir. Bunlar bir tabloya bağlanmış bileşenlerdir.

Form çoklu kutusu denetimleri olan mantıksal formların adlarını içerir.

Tüm alanlar

Tüm alanlarda arama yaparç Bir tablo içerisinde arama yapıyorsanız, tablodaki tüm alanlar aranacaktır. Bir form içerisinde arama yapıyorsanız, Mantıksal formun (Form altına girilen) tüm alanları aranacaktır. Eğer tablo denetim alanlarında bir arama yapıyorsanız, geçerli bir veritabanı tablo alanına bağlı tüm sütunlar aranacaktır.

Mevcut mantıksal formun alanlarının form belgesinin alanları ile aynı olması zorunluluğunun olmadığını unutmayın. Eğer form belgesi birden fazla veri kaynağına işaret eden alanlar içeriyorsa (yani birden fazla mantıksal form), Tüm Alanlar seçeneği sadece form belgesi içerisindeki veri kaynaklarına bağlanmış alanlarda arama yapacaktır.

Tek alan

Belirtilen veri alanında arama yapar.

Ayarlar

Aramayı kontrol etmek için ayarları tanımlar.

Konum

Alan içeriği ile arama terimi arasındaki ilişkiyi tanımlar. Takip eden seçenekler kullanılabilir:

alanın herhangi bir yerinde

Aranan kalıbı herhangi bir yerinde bulunduran tüm alanları döndürür.

alanın başlangıcında

Aranan kalıbı alanın başlangıcında bulunduran tüm alanları döndürür.

alanın sonunda

Aranan kalıbı alanın sonunda bulunduran tüm alanları döndürür.

tüm alanda

Aranan kalıbı içeriğinde bulunduran tüm alanları döndürür.


note

Eğer Joker ifade onay kutusu işaretli ise bu fonksiyon kullanılamaz.


Alan biçimini uygula

Belge içerisinde arama yaparken tüm alan biçimlerinin dikkate alınacağını belirtir. Alan biçimlerinin tamamı takip eden özellikler kullanılarak oluşturulmuş görünür biçimlerdir:

  1. tablo tasarım kipinde tüm alan özellikleri için

  2. veri kaynağı görünümünde sütun biçimlendirme üzerinde

  3. formların içerisinde denetim özellikleri üzerinde.

Eğer Alan biçimlendirmesini uygula kutusu işaretlenmiş ise, tablonun veri kaynağı görünümü ya da form oradaki biçimlendirme ayarı kullanılırak aranır. Eğer kutu işaretlenmemişse, veritabanı, veritabanında kayıtlı biçimlendirme kullanılarak aranır.

Örnek:

You have a date field, which is saved in "DD.MM.YY" format in the database (for example, 17.02.65). The format of the entry is changed in the data source view to "DD MMM YYYY" (17 Feb 1965). Following this example, a record containing February 17 is only found when the Apply field format option is on:

Alan biçimini uygula

Arama kalıbı

açık

"Feb" döndürülür ama "2" döndürülmez.

kapalı

"2" döndürülür, ama "Feb" döndürülmez.


Her zaman alan biçimlendirmesini kullanarak arama yapmanız önerilir.

Aşağıdaki örnekler alan biçimlendirmesi olmadan yapılan aramalardaki bazı durumları gösterir. Bu durumlar kullanılan veritabanına bağlıdır ve sadece belirli varsayılan biçimlendirmeler için gerçekleşir:

Arama sonuçları

Sorun

"5" returns "14:00:00" as a time.

Time fields are not defined for dBASE databases and must be simulated. To internally display the time "14:00:00", a "5" is necessary.

"00:00:00" returns all records of a standard date field.

Veritabanı bir tarih değerini dahili olarak depolamak için birleşik tarih/zaman alanı kullanır.

"45.79" ifadesi Konum altındaki tüm alan seçeneği seçildiği halde "45.79" olarak dönmez.

The view shown does not match what is stored internally. For example, if value "45.789" is stored in the database as a field of type "Number/Double" and the shown formatting is set to display only two decimals, "45.79" is only returned in searches with field formatting.


Bu durumda, standart biçimlendirme dahili saklı veriye işaret eden biçimlendirmedir. Bu her zaman kullanıcıya görünür değildir, özellikle veri türlerini taklit etmek için kullanılıyorsa (örneğin, dBASE veritabanındaki zaman alanları). Bu kullanılan veritabanına ve tekil veri türüne bağlıdır. Alan biçimlendirme ile arama eğer sadece gösterileni bulmak istiyorsanız uygundur. Bu, Tarih, Zaman, Tarih/Zaman ve Sayı/Büyük Kayan Noktalı Sayı türündeki alanları içerir.

However, searching without Apply field format is appropriate for larger databases with no formatting issues, because it is faster.

Eğer Alan biçimlendirmesini uygula açık iken onay kutularının değerleri için arama yapıyorsanız, işaretli onay kutuları için "1", işaretsiz onay kutuları için "0" ve tanımlanmamış(üç durumla) onay kutuları içinse boş bir karakter dizisi alırsınız. Eğer arama Alan biçimlendirmesini uygula kapalı iken gerçekleştirildiyse, dile-bağımlı varsayılan değerler olan "DOĞRU" ya da "YANLIŞ" değerlerini alırsınız.

Eğer liste kutularını ararken Alan biçimlendirmesini uygula kullanırsanız, liste kutularında gösterilen metinleri bulursunuz. Eğer Alan biçimlendirmesini uygula kullanmazsanız, standart alan biçimine karşılık geen içeriği bulursunuz.

Büyük/küçük harf duyarlı olarak eşit

Arama sırasında büyük küçük harfe dikkat edileceğini belirtir.

Geriye doğru ara

Aramanın sondan başa doğru ters yönde yapılacağını belirler.

En üstten / En alttan

Aramayı tekrar başlatır. İleri yönlü bir arama ilk kayıt ile başlar. Geri yönlü bir arama son kayıt ile başlar.

Genel arama terimi

You can use the following wildcards:

Joker karakterler

Anlam

Örnek

?

tek bir rasgele karakter yerine

"?loppy" "Floppy" döndürür

"M?ller" Miller ve Moller döndürür

*

0 veya daha fazla rasgele karakter yerine

"*-*" "ZIP-Drive" veya "CD-ROM" döndürür

"M*er" ifadesi "M" ile başlayan ve "er" ile biten tüm girdileri döndürür (örneğin, Miller, Moller, Mather)


If you want to search for the actual characters ? or *, precede them with a backslash: "\?" or "\*". However, this is only necessary when Wildcard expression is enabled. When the option is not enabled, the wildcard characters are processed like normal characters.

Genel arama terimi

Searches with regular expressions. The same regular expressions that are supported here are also supported in the LibreOffice Find & Replace dialog.

Düzenli ifadeler ile arama yapmak joker karakterler ile arama yapmaktan daha fazla seçenek sunar. Eğer düzenli ifadeler ile arama yaparsanız, takip eden karakterler joker karakterler ile arama yaptığınızda kullandıklarınıza karşılık gelir:

Joker ifadeler iler arama yap

Düzenli ifadeler ile arama yap

?

.

*

.*


Benzerlik Araması Yap

Ara metinde benzer terimleri bulur. Bu onay kutusunu seçin, ve sonra benzerlik seçeneklerini belirlemek için Benzerlikler düğmesine tıklayın.

Karakter genişliğine uydur (sadece Asya dilleri etkin ise)

Distinguishes between half-width and full-width character forms.

Benzer sesler (Japonca) (sadece Asya dilleri etkin ise)

Lets you specify the search options for similar notation used in Japanese text. Select this checkbox, and then click the Sounds button to specify the search options.

Sets the search options for similar notation used in Japanese text.

Eşitmiş gibi davran

Aramada eşitmiş gibi davranılacak seçenekleri belirtir.

Yoksay

Yoksayılacak karakterleri belirtir.

Durum

Durum satırları arama tarafından döndürülen kayıtları gösterir. Eğer arama tablonun sonuna geldiyse (ya da başına), arama otomatik olarak diğer sondan devam eder.

In very large databases, finding the record in reverse search order can take some time. In this case, the status bar informs you that the records are still being counted.

Search/Cancel

Eğer arama başarılı şekilde tamamlandıysa, tablodaki tablodaki karşılık gelen alan vurgulanır. Aramaya Ara düğmesine tıklayarak devam edebilirsiniz. Bir arama sürecini İptal düğmesine tıklayıp iptal edebilirsiniz.

Kapat

İletişim penceresini kapatır. Son aramanın ayarları LibreOffice'ten çıkana kadar kaydedilir.

Eğer birden fazla tablo veya form açık iseher bir belge için farklı arama seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Belgeleri kapattığınız zaman sadece son kapatılan belgenin arama seçenekleri kaydedilir.

Lütfen bizi destekleyin!