Sıralama Kuralı

Gösterilen veri için sıralama kıstası belirtir.

Bu komuta erişmek...

Sort Order icon on the Table Data bar and Form Design bar.

Sort Order Icon

Sıralama Düzeni


While the functions Sort in Ascending Order and Sort in Descending Order sort by one criterion only, you can combine several criteria in the Sort Order dialog.

Gerçekleştirilmiş bir sıralamayı Filtre/Sıralama Sıfırla simgesi ile kaldırabilirsiniz.

Sıralama

Bu alanı sıralama kıstası girmek için kullanın. Eğer ve daha sonra alanı altına ilave sıralama kıstasları girerseniz, en yüksek sıradaki kıstasa uyan veri sonraki kıstasa göre sıralanır.

If you sort the field name "First name" in ascending order and the field name "Last name" in descending order, all records will be sorted in ascending order by first name, and then within the first names, in descending order by last name.

Alan adı

İçeriği sıralamaya karar verecek veri alanının adını belirler.

Düzenle

Sıralama şeklini belirler (artan ya da azalan).

ve sonra

Diğer alanlardan alt sıralama kıstaslarını belirler.

Lütfen bizi destekleyin!