Standard Filter

Tablo verinizi süzmek için mantıksal durumu belirtir. Bu iletişim penceresi, çalışma sayfası belgeleri, veritabanı tabloları ve veritabanı formları için kullanılabilirdir. Veritabanı için iletişim penceresi Daha Fazla Seçenek düğmesini içermez.

Bu komuta erişmek...

Choose Data - More Filters - Standard Filter.

Database table view: Standard Filter icon in the Database toolbar.

Form view: Standard Filter icon in the Form bar.

Icon Standard Filter

Standart Süzgeç


Süzgeç ölçütü

Satır tipini, alan adını, bir mantıksal durumu ve bağımsız değişkenlerin değerlerini ya da katışımlarını belirterek bir süzgeç tanımlayabilirsiniz.

İşleç

Aşağıdaki bağımsız değişkenler için, VE / VEYA mantıksal işlemleri arasında seçim yapabilirsiniz.

Alan adı

Bağımsız değişken olarak atamak için mevcut tablodan alan adlarını belirler. Eğer alan adları için metin yoksa sütun tanımlayıcılarını göreceksiniz.

Şart

Karşılaştırma operatörlerini Alan adı ve Değer alanlarındaki girdilerin bağlanabileceği şekilde tanımlar.

Değer

Alanı süzmek için bir değer belirtir.

Değer liste kutusu belirtilen Alan Adı için mümkün olan tüm değerleri içerir. Süzgeçte kullanılacak değeri seçin. Ayrıca - boş - ve -boş değil - girdilerini de seçebilirsiniz..

Eğer süzgeç işlevini veritabanı tabloları ya da formlarda kullanırsanız, süzmede kullanılması için değeri Değer metin kutusuna yazın.

Lütfen bizi destekleyin!