Metin

Eğer Veritabanı Sütunları Ekle iletişim penceresinde Metin seçeneğini seçerseniz, veri kaynağı tarayısında seçilen verinin içeriği belgeye metin olarak eklenir. İletişim penceresinde, hangi veritabanı alanları ya da sütunlarının taşınacağına ve metnin nasıl biçimlendirileceğine karar verebilirsiniz.

Eğer Veriden Metne fonksiyonunu seçtiğinizde birden fazla kayıt seçilirse, posta birleştirme alanları kayıt sayısına göre eklenecektir.

Metin

Metin alanı içerisinde alan içeriklerini eklemek istediğiniz veritabanı tablosu sütunlarını seçmek için ok tuşlarını kullanın.

Veritabanı sütunları

Seçim listesi kutusunda, belge içine eklemek için kabul edilen veritabanı tablolarının tüm sütunlarını listeler. Belge içine eklemek istediğiniz veritabanı sütunlarını seçiniz.

>

Veritabanı sütunları liste kutusundan seçtiğiniz alanları seçim kutusuna taşır. Girdilere çift tıklayarak da seçebilirsiniz.

Seçim

Belge içine eklemek için seçtiğiniz veritabanı tablolarını listeler. Bu metin aynı zamanda belge içerisine de eklenecektir. Yanı zamanda metni buraya da girebilirsiniz. Bu metin de aynı zamanda belge içerisine eklenecektir. Seçim alanındaki girdilerin sırası belge içerisindeki veri sırasına karşılık gelir.

Biçim

Veritabanı alanlarını belgeye eklemek için kullanılacak biçimi belirler.

Veritabanından

Veritabanı formatlarını kabul eder.

Seçim

Belirli veri alanlarındaki biçimlendirme bilgisi kabul edilmez ise, listeden bir biçim belirler. Burada sağlanan biçimler sadece sayısal ve mantıksal alanlar gibi bazı veritabanı alanlarında geçerlidir. Eğer metin biçiminde bir veritabanı alanı seçerseniz, metin belgesi otomatik olarak idare edildiğinden seçim listesinden herhangi bir biçim seçemezsiniz.

Eğer istediğiniz biçim listelenmemiş ise, "Diğer Biçimler"'i seçin ve Sayı Biçimi iletişim penceresinden istenilen biçimi seçin.

Seçim listesi ile atanan numaralandırma biçimi her zaman Veritanabı sütunları liste kutusunda seçilen veritabanı alanlarıyla ilişkilendirilir.

Paragraf Biçemi

Varsayılan olarak eklenen paragraflar mevcut Paragraf Biçemi ile biçimlendirilir. Bu biçim Paragraf Biçemi liste kutusundaki "hiçbiri" girdisine karşılık gelir. Burası belgeye eklemek istediğiniz paragraflar uygulamak istediğiniz Paragraf Biçemini seçebildiğiniz yerdir. Liste kutusu LibreOffice içinde tanımalı ve Biçem Kataloğu içinde yönetilen kullanılabilir Paragraf Biçemlerini listeler.

Lütfen bizi destekleyin!