Tablo

Veritabanı Sütunlarını Ekle iletişim penceresi içerisinde seçili veriyi belgeye tablo olarak eklemek için Tablo seçeneğini seçin. İletişim penceresi içerisinde hangi veritabanı alanları veya sütunlarının aktarılacağına ve metin tablosunun nasıl biçilendirileceğine karar verebilirsiniz.

Tablo

Tablo alanı içerisinde metin tablosuna uygulamak istediğiniz veritabanı tablolarını seçmek için ok tuşlarını kullanın.

Veritabanı sütunları

Metin tablosuna eklenecek veritabanı sütunlarını belirler. Tablo sütunları liste kutusunda kabul edilmeyen tüm veritabanı tablo sütunları burada listelenir. Girdiler alfabetik olarak sıralanırlar.

Tablo sütunları

Belgeye eklenecek tüm veritabanı sütunlarını listeler. Tablodaki her girdiye bir sütun atanacaktır. Tablo sütunu(ları) liste kutusundaki girdi sırası metin tablosundaki veri sırasına karar verir.

>>

Listelenen tüm veritabanı alanlarını Tablo sütunu(ları) liste kutusuna taşır. Tablo sütunu(ları) liste kutusunda listelenen tüm alanlar belgeye eklenir.

>

Seçilen tüm veritabanı alanlarını Tablo sütunu(ları) liste kutusuna taşır. Ayrıca, bir girdiye çift tıklayarak Tablo sütunu(ları) liste kutusuna taşıyabilirsiniz. Tablo sütunu(ları) liste kutusunda listelenen tüm alanlar belgeye eklenir.

<

Seçili veritabanı alanını Tablo sütunları liste kutusundan kaldırır Kaldırılan alan belge içine eklenmez.

<<

Tablo sütunu(ları) liste kutusundaki tüm veritabanı alanlarını kaldırır.

Biçim

Veritabanı alanlarını belgeye eklemek için kullanılacak biçimi belirler.

Veritabanından

Veritabanı formatlarını kabul eder.

Seçim

Belirli veri alanlarındaki biçimlendirme bilgisi kabul edilmez ise, listeden bir biçim belirler. Burada sağlanan biçimler sadece sayısal ve mantıksal alanlar gibi bazı veritabanı alanlarında geçerlidir. Eğer metin biçiminde bir veritabanı alanı seçerseniz, metin belgesi otomatik olarak idare edildiğinden seçim listesinden herhangi bir biçim seçemezsiniz.

Eğer istediğiniz biçim listelenmemiş ise, "Diğer Biçimler"'i seçin ve Sayı Biçimi iletişim penceresinden istenilen biçimi seçin.

Seçim listesi ile atanan numaralandırma biçimi her zaman Veritanabı sütunları liste kutusunda seçilen veritabanı alanlarıyla ilişkilendirilir.

Not Simgesi

Belgeye tablo biçiminde veri eklemek için, doğru Tablo seçeneği etkin olmalıdır. Daha sonra veritabanı alanlarının biçimlendirmesini tanımlamak için Tablo sütunu(ları) liste kutusundan bir veritabanı alanı seçebilirsiniz. Veritabanı alanının Veritabanı sütunları liste kutusundan ya da Tablo sütunları liste kutusundan seçilmesi arasında fark yoktur.


Tablo başlığı ekle

Metin tablosundaki sütunlara başlık satırı eklenip eklenmeyeceğini belirler.

Sütun adını uygula

Veritabanı tablosundaki alan adlarını her bir metin tablosu sütunu için başlık olarak kullanır.

Sadece sütun oluştur

Metin tablosuna boş bir başlık satırı ekler.Sadece satır oluştur seçeneğini kullanarak, veritabanı alan adlarına karşılık gelmeyen başlıklarda oluşturabilirsiniz.

Özellikler

Kenarlıklar, arkaplan ve sütun genişliği gibi tablo özelliklerini tanımlamanızı sağlayan iletişim penceresini açar.

Otomatik Biçimlendirme

Tablo eklenirken anında uygulanan biçimlendirme biçemlerini seçebileceğiniz iletişim penceresini açar.

Lütfen bizi destekleyin!