Önceki Sayfa

Belge içerisindeki önceki sayfaya gider. Bu fonksiyon sadece Dosya menüsü üzerinde Yazdırma Önizleme fonksiyonunu seçtiğinizde etkindir.

Icon Previous Page

Önceki Sayfa

Lütfen bizi destekleyin!