Yeni Belge

Use the New Document tab from the Hyperlink dialog to set up a hyperlink to a new document and create the new document simultaneously.

Bu komuta erişmek...

Click Hyperlink icon on Standard bar, click New Document.


Hyperlink New Document Dialog Image

Yeni Belge

Belgenin adını, yolunu ve türünü bu alanda belirtin.

Şimdi düzenle

Yeni belgenin oluşturulduğunu ve düzenleme için hemen açıldığını belirtir.

Daha sonra düzenle

Belgenin oluşturulduğunu ama doğrudan açılmadığını belirtir.

Dosya

Enter a URL for the file that you want to open when you click the hyperlink.

Yolu Seç

Bir yol seçebileceğiniz Yol Seç iletişim penceresini açar.

Dosya türü

Yeni belgeniz için dosya türünü belirtir.

Diğer ayarlar

Hedef Çerçeve

Bağlanmış dosyanın açılacağı çerçeve ismini girin veya önceden tanımlanmış bir çerçeveyi listeden seçin. Eğer bu kutuyu boş bırakırsanız, bağlanmış dosya mevcut tarayıcı penceresinde açılacaktır.

Form

Köprünün metin olarak mı düğme olarak mı ekleneceğini belirtir.

Olaylar

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

Metin

Köprü için görünür metin mi yoksa düğme mi atanacağını belirtir.

İsim

Enter a name for the hyperlink. LibreOffice inserts a NAME tag in the hyperlink.

Lütfen bizi destekleyin!