Belge

Hyperlinks to any document or targets in documents can be edited using the Document tab from the Hyperlink dialog.

Bu komuta erişmek...

Click Hyperlink icon on Standard bar, click Document.


Hyperlink Doc Page Dialog Image

Belge

Yol

Enter a URL for the file that you want to open when you click the hyperlink. If you do not specify a target frame, the file opens in the current document or frame.

If the URL refers to a folder, the standard file manager in your operating system opens showing the contents of the specified folder.

Dosya Aç

Opens the Open dialog, where you can select a file.

Belgedeki hedef

Hedef

Köprünün belge içindeki hedefini Yol altında tanımlar.

Belgedeki Hedef

Belgedeki Hedef penceresini açar.

URL

Yol ve Hedef girdilerinin sonucu olan Adresi tanımlar.

Diğer ayarlar

Hedef Çerçeve

Bağlanmış dosyanın açılacağı çerçeve ismini girin veya önceden tanımlanmış bir çerçeveyi listeden seçin. Eğer bu kutuyu boş bırakırsanız, bağlanmış dosya mevcut tarayıcı penceresinde açılacaktır.

Form

Köprünün metin olarak mı düğme olarak mı ekleneceğini belirtir.

Olaylar

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

Metin

Köprü için görünür metin mi yoksa düğme mi atanacağını belirtir.

İsim

Enter a name for the hyperlink. LibreOffice inserts a NAME tag in the hyperlink.

Lütfen bizi destekleyin!