Posta

On the Mail page in the Hyperlink dialog you can edit hyperlinks for email addresses.

Bu komuta erişmek...

Click Hyperlink icon on Standard bar, click Mail.


Hyperlink Mail Dialog Image

Posta

Alıcı

Assigns the specified email address to the hyperlink. Clicking the new hyperlink in the document will open a new message document, addressed to the receiver specified in the Recipient field.

Veri Kaynakları

Hides or shows the data source browser. Drag the receiver's Email data field from the data source browser into the Recipient text field.

Konu

Specifies the subject that is inserted in the subject line of the new message document.

Diğer ayarlar

Hedef Çerçeve

Bağlanmış dosyanın açılacağı çerçeve ismini girin veya önceden tanımlanmış bir çerçeveyi listeden seçin. Eğer bu kutuyu boş bırakırsanız, bağlanmış dosya mevcut tarayıcı penceresinde açılacaktır.

Form

Köprünün metin olarak mı düğme olarak mı ekleneceğini belirtir.

Olaylar

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

Metin

Köprü için görünür metin mi yoksa düğme mi atanacağını belirtir.

İsim

Enter a name for the hyperlink. LibreOffice inserts a NAME tag in the hyperlink.

Lütfen bizi destekleyin!