Internet

Use the Internet page of the Hyperlink dialog to edit hyperlinks with WWW or FTP addresses.

Bu komuta erişmek...

Click Hyperlink icon on Standard bar, click Internet.

Choose Insert - Hyperlink.


İnternet Köprüsü İletişim Penceresi Resmi

Kullanıcı adı, parola ve anonim kullanıcı alanları sadece FTP adresleri için kullanılabilirler.

Köprü tipi

Web

Creates an "http://" hyperlink.

FTP

Creates an "FTP://" hyperlink.

Adres

Köprüye tıkladığınızda açılmasını istediğiniz dosya için bir Adres girin. Eğer bir hedef belirtmezseniz dosya mevcut dosya veya çerçeveyi açacaktır.

Kullanıcı adı

FTP adresleriyle çalışıyorsanız oturum adınızı belirtir.

Parola

FTP adresleriyle çalışıyorsanız parolanızı belirtir.

Anonim kullanıcı

Bir FTP adresine anonim kullanıcı olarak bağlanmanıza izin verir.

Diğer ayarlar

Hedef Çerçeve

Bağlanmış dosyanın açılacağı çerçeve ismini girin veya önceden tanımlanmış bir çerçeveyi listeden seçin. Eğer bu kutuyu boş bırakırsanız, bağlanmış dosya mevcut tarayıcı penceresinde açılacaktır.

Form

Köprünün metin olarak mı düğme olarak mı ekleneceğini belirtir.

Olaylar

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

Metin

Köprü için görünür metin mi yoksa düğme mi atanacağını belirtir.

İsim

Enter a name for the hyperlink. LibreOffice inserts a NAME tag in the hyperlink.

Lütfen bizi destekleyin!