Köprü

Köprüleri oluşturma ve düzenlemenizi sağlayan iletişim penceresini açar.

Simge

Köprü Penceresi

Eklenecek köprü türünü seçin.

Internet

Use the Internet page of the Hyperlink dialog to edit hyperlinks with WWW or FTP addresses.

Posta

On the Mail page in the Hyperlink dialog you can edit hyperlinks for email addresses.

Belge

Hyperlinks to any document or targets in documents can be edited using the Document tab from the Hyperlink dialog.

Yeni Belge

Use the New Document tab from the Hyperlink dialog to set up a hyperlink to a new document and create the new document simultaneously.

Uygula

Veriyi belgenize uygular.

Kapat

Pencereyi kaydetmeden kapatır.

Yardım

Yardımı açar.

Sıfırla

İletişim penceresindeki girdileri asıl durumlarına sıfırlar.

Please support us!