Veri Düzenle

Mevcut veritabanı tablosunun düzenleme kipini açar veya kapatır.

Simge

Veri Düzenle

Ağ Üzerindeki Veritabanlarını Düzenlemek

To make changes in a database used by more than one person, you must have the appropriate access rights. When you edit an external database, there is no intermediate storage by LibreOffice of the changes made. They are sent directly to the database.

Lütfen bizi destekleyin!