Yeniden Yükle

Mevcut belgeyi en son kaydedilen sürüm ile değiştirir.

Son kaydetme işleminden sonraki tüm değişiklikler kaybolacaktır.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose File - Reload.

From toolbars:

Icon Reload

Reload


Lütfen bizi destekleyin!