Unordered List

Seçili paragraflar için madde imi noktaları ekler veya imlenmiş paragraflardan madde imlerini kaldırır.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Format - Lists - Unordered List.

From the context menu:

Choose Lists - Unordered List.

From the tabbed interface:

Choose Home - Unordered List.

From toolbars:

Icon Unordered List

Toggle Unordered List

From the keyboard:

Shift + F12

From the sidebar:

On the Paragraph deck of the Properties panel, click on Unordered List.


Lütfen bizi destekleyin!