Izgaraya Uydur

Çerçeveler, çizim öğeleri ve kontroller ızgara noktaları arasında taşınacak mı diye belirtir.

Icon Snap to Grid

Izgaraya Uydur

Lütfen bizi destekleyin!