Izgaraya Uydur

Çerçevelerin, çizim ögelerinin ve kontrollerinin sadece ızgara noktaları arasında haraket ettirilebileceğini belirler. Uydurma ızgarasının durumunu sadece mevcut eylemde değiştirmek için, basılı iken bir nesneyi sürükleyin.

Automatically aligns objects to vertical and horizontal grid lines.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose View - Grid and Helplines - Snap to Grid.

From toolbars:

Icon Snap to Grid

Snap to Grid


To override this feature, hold down the key when you drag an object.

Lütfen bizi destekleyin!