Tasarım Kipinde Aç

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Tasarım Kipinde form kontrollerini etkinleştiremez ve veritabanı kayıtlarının içeriğini düzenleyemezsiniz. Ancak, Tasarım Kipinde kontrollerin konum ve boyutunu değiştirebilir, diğer özelliklerini düzenleyebilir ve kontrol ekleme ya da kontrol silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Open Form Navigator - select form - open context menu - choose Open in Design Mode.

On Form Design bar, click

Icon Open in Design Mode

Tasarım Kipinde Aç


Formunuzu düzenlemeyi bitirdikten sonra, From Gezgini'nde "Formlara" sağ tıklayın ve Tasarım Kipinde Aç seçimini kaldırın. İşlemi bitirdiğinizde formunuzu kaydedin.

note

Eğer form belgesi yazma-korumalı ise Tasarım Kipinde Aç komutu gözardı edilir.


Lütfen bizi destekleyin!