Açılır Kutu Sihirbazı: Veritabanı Alanı

Katışım alanları ile, veritabanında bir alanın değeri kaydedebilir ya da bir form içinde gösterebilirsiniz.

Katışım alanına eklenen ya da listeden seçilen kullanıcı değerleri formun ulaştığı veritabanına kaydedilebilir. Değerlerin başka tabloları kaydedilmesi mümkün değildir. Eğer değerler veritabanına kaydedilmeyecekse, sadece formda kaydedilir. Bu özellikle, kullanıcının girdiği ya da seçtiği değerlerin sunucuya atanacağı HTML formlarıda faydalıdır.

Bu komuta erişmek...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 3.


Bu verileri bir veritabanı alanına kaydetmek ister misiniz?

Bu soru için iki cevap seçeneği mevcuttur:

Evet, aşağıdaki veritabanı alanına kaydetmek istiyorum

Kullanıcının girdiği ya da seçtiği katışım alanı değerlerinin veritabanı alanında kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirtir. Mevcut formdan erişilebilen veritabanı tablo alanları önerilir.

Seçilen alan, Denetim - Özellikler kısmında Veri alanı altında Veri sekme sayfasında bir girdi olarak görünür.

Liste alanı

Katışım değerinin kaydedileceği veri alanını belirtir.

Hayır, sadece değeri form içine kaydetmek istiyorum

Bu katışım alanı değerinin veritabanına yazılmayacağını ve sadece from içine kaydedileceğini belirtir.

Lütfen bizi destekleyin!