Liste Kutusu Sihirbazı: Alan Bağlantısı

Hangi alanlar vasıtasıyla değer tabloları ve liste tablolarının bağlandığını gösterir.

Değer tablosu, mevcut formun liste alanının eklendiği tablosudur. Liste tablosu verileri liste alanında gösterilecek tablodur. Bu iki tablo ikili veri alanı üzerinden bağlanmalıdır. Bu bağlantılar sihirbazın bu penceresine girilmelidir. Alan adlarının aynı olmasına gerek yoktur (bu iki tabloda alan adlarının nasıl tanımlandığına bağlıdır), fakat iki alanda aynı tipte olmalıdır.

Bu komuta erişmek...

Open Form Controls toolbar, click List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 3.


Değer tablo alanı

Mevcut formun bağlanan tabloda bir alan ile ilişkilendirilecek veri alanını belirler. Ayrıca, aşağıdaki liste alanında istenilen veri alanına tıklayın.

Kontrol - Özellikler'de, belirlenen alan Veri Alanı altında Veri sekme sayfasında bir girdi olarak görünecektir.

Liste tablo alanı

Belirlenen değer tablosu alanı ile ilişkilendirilen bağlı tablo veri alanını gösterir. Ayrıca, alt liste alanında veri alanına tıklayın.

Kontrol - Özellikler'de, belirlenen alan Liste İçeriği altındaki bir SQL ifadesinin Veri sekme sayfasında görünecektir.

Lütfen bizi destekleyin!