Açılır/Liste Kutu Sihirbazı: Alan Seçimi

Listede veya açılır kutuda içeriği gösterilecek olan, önceki sayfadaki tabloda belirlenmiş veri alanını seçin.

Bu komuta erişmek...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 2.


Kullanılabilir Alanlar

Önceki sihirbaz sayfasında seçilen bütün tablo alanlarını gösterir.

Alanı Göster

Açılır kutu veya liste kutusunda gösterilecek alanı belirler.

Burada verilen alan adı Denetim özellikleri'nde İçerik Listesi alanındaki SQL sorgusunun bir öğesi olarak görünmektedir.

Lütfen bizi destekleyin!