Açılır Kutu / Liste Kutusu Sihirbazı: Tablo Seçimi

Kullanılabilir veritabanı tablolarından; içeriği liste girdisi olarak gösterilecek veri alanını taşıyan bir tablo belirler.

Bu komuta erişmek...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 1.


Liste kutuları için, mevcut form tablosuna bağlanabilen bir tablo belirtilir. Bağlantı tablosu mevcut formun tablosu ile en az bir ortak alana sahip olmalıdır. Bu, tam bir başvuru kurulmasını mümkün kılar.

Açılır kutular için, form tablosu ve açılır kutuda gösterilen veriyi içeren tablo arasında bir ilişki olmalıdır.

Tablo

Tablo alanında, denetim alanında içeriği gösterilmesi gereken veri alanını içeren tabloyu seçin.

Burada verilen tablo Denetim özellikleri'nde Liste İçeriğialanı SQL ifadesinin bir öğesi olarak görünür.

Lütfen bizi destekleyin!