Açılır Kutu/Liste Kutusu Sihirbazı

Eğer belgenize bir açılır kutu veya liste kutusu eklerseniz, sihirbaz otomatik olarak başlayacaktır. Bu sihirbaz size gösterilecek bilgileri etkileşimli olarak seçmenize imkan verir.

Bu komuta erişmek...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form.


Not Simgesi

Sihirbazın otomatik başlamasını önlemek için Sihirbazları Aç/Kapa simgesini kullanabilirsiniz.


Açılır kutu ve liste kutusu sihirbazları son adımda farklılaşmaktadır. Bu denetim alanlarının doğası gereğidir:

Liste kutuları

Liste kutularında kullanıcılar girdi listesinden bir girdi seçer. Bu girdiler veritabanı tablosunda kaydedilir ve liste kutusu üzerinden değiştirilemez.

Genel bir kural olarak, formdaki görünür liste girdilerini içeren tablo formun temel alındığı tablo değildir.Liste kutuları başvuruları kullanan form işidir: bu, form tablosunda(değer tablosu) görünür girdi listelerine başvurular ve ayrıca eğer kullanıcı listeden bir girdi seçtiğinde ve kaydettiğindeki değerlerdir. Başvuru değerleri üzerinden liste kutuları, mevcut form tablosuna bağlanmış bir tablodan verileri gösterebilir. Bu nedenle Liste kutusu Sihirbazı size bir veritabanının iki tablosunun bağlanmasına imkan tanır, bu sayede denetim alanı formun başvurduğu tablodan başka bir tabloda yer alan bir veritabanı alanının detaylı listesini gösterebilir.

Diğer tablolarda gerekli alan alan isimleri kullanılarak aranır (Kontrol Kaynağı) ve daha sonra takip eder şekilde tamamlanacaktır. Eğer alan ismi bulunmazsa liste boş kalacaktır. Liste alanları bağlı sütunlar içerdiğinde, diğer tablonun ilk sütunu bir sorgu ilk olarak gösterilmeden gösterilecektir.

Eğer bir madde tablosu, örneğin tedarikçinin numarasını içeriyorsa, liste kutusu tedarikçi tablosundan tedarikçinin adını göstermek için "Tedarikçi numarası" bağlantısını kullanabilir. Sihirbazın Alan bağlantısı sayfası bu bağ için gerekli bütün ayarları size soracaktır.

Açılır Kutular

Açılır kutularda, kullanıcılar liste girdilerinden bir girdi seçebilir veya metni kendileri girebilirler. Kullanıcıların sunulan listeden seçim yapabileceği girdiler herhangi bir veritabanı tablosundan meydana gelebilir. Kullanıcıların girdikleri veya seçtiği girdiler sadece form olarak veya veritabanı içine kaydedilebilir. Eğer veritabanı içine kaydedilirlerse, formun temel alındığı veritabanı tablosuna yazılacaklardır.

Açılır kutular herhangi bir tablonun verisini gösterebilirler.Mevcut form tablosu ve açılır kutuda gösterilecek değerleri olan tablo arasında doğrudan bir köprü olmasına gerek yoktur. Açılır kutular başvurular ile çalışmazlar. Eğer kullanıcı bir değer seçer veya girerse ve kaydederse, asıl görüntülenen değer form tablosuna girilecektir. Form tablosu ile liste tablosu arasında doğrudan bir bağ olmadığından, Alan Bağı tablosu burada görülmez.

Açılır kutuda listeden girdi seçtiğinizde ve bunlar liste tablosuna kaydedilir. Açılır kutuda mevcut formun veritabanı dosyasına yazılabilecek ek metin girebilirsiniz ve istenilirse buraya kaydedilebilir. Bu işlev için Açılır Kutu Sihirbazı en son sayfa olarak Veri İşleme sayfasına sahiptir, liste kutuları sayfasında bu sayfa yoktur. Buradan girilen metnin değerler tablosuna kaydedilip edilmeyeceği belirlenir.

Tablo Öğesi / Liste Kutusu / Açılır Kutu Sihirbazı: Veri

Form alanının denk geldiği veri kaynağını ve tabloyu seç. Eğer form alanını halihazırda bir veri kaynağına bağlı bir belgeye eklerseniz, bu sayfa görünmez olur.

Açılır Kutu / Liste Kutusu Sihirbazı: Tablo Seçimi

Kullanılabilir veritabanı tablolarından; içeriği liste girdisi olarak gösterilecek veri alanını taşıyan bir tablo belirler.

Açılır/Liste Kutu Sihirbazı: Alan Seçimi

Listede veya açılır kutuda içeriği gösterilecek olan, önceki sayfadaki tabloda belirlenmiş veri alanını seçin.

Liste Kutusu Sihirbazı: Alan Bağlantısı

Hangi alanlar vasıtasıyla değer tabloları ve liste tablolarının bağlandığını gösterir.

Açılır Kutu Sihirbazı: Veritabanı Alanı

Katışım alanları ile, veritabanında bir alanın değeri kaydedebilir ya da bir form içinde gösterebilirsiniz.

İptal

İptal düğmesi hiçbir değişikliği kaydetmeden pencereyi kapatır.

Geri

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Sonraki

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Lütfen bizi destekleyin!