Form Gezgini

Form Gezgini'ni açar. Form Gezgini mevcut belgedeki tüm formları ve alt formları ilgili kontrolleri ile beraber gösterir.

Birkaç tane form kullanırken, Form Gezgini tüm formlar hakkında bir fikir verir ve onları düzenlemek için çeşitli fonksiyonlar sağlar.

Bu komuta erişmek...

On Form Design bar, click

Icon Form Navigator

Form Gezgini


The Form Navigator contains a list of all created (logical) forms with the corresponding control fields. You can see whether a form contains control fields by the plus sign displayed before the entry. Click the plus sign to open the list of the form elements.

Farklı kontrollerin nasıl sıralanacağını Form Gezgini içerisine sürükleyip bırakarak değiştirebilirsiniz. Bir veya daha fazla kontrol seçin ve onları başka bir forma sürükleyin. Farklı olarak +X tuşlarını veya Kes içerik menü komutunu bir kontrolü geçici taşıma panosuna taşımak için kullanın ve +V veya Ekle komutunu kontrolü farklı bir konuma eklemek için kullanın.

Form Gezgini içerisindeki ismi düzenlemek için isme tıklayın ve yeni bir isim yazın veya içerik menüsündeki komutu kullanın.

Form Gezgini içerisindeki kontrolü seçerseniz belge içerisindeki karşılık gelen öğe seçilir.

Seçili bir girdinin içerik menüsünü çağırırsanız, Form Gezgini takip eden fonksiyonları sunar:

Yeni

Forma yeni öğeler ekler. Ekle fonksiyonu sadece form Form Gezgini içerisinde seçilidiyse çağrılabilir.

Form

Belge içerisinde yeni bir form oluşturur. Yeni bir alt form oluşturmak için yeni formu istenen ana form altına ekleyin.

Gizli Kontrol

Seçilen formda ekranda gösterilmeyen bir gizli denetim oluşturur. Bir gizli denetim form ile birlikte iletilen verinin içerilmesini sağlar. Gizli denetim, formu oluştururken denetiminÖzel Özellikler'ini kullanarak belirleyebileceğiniz ek bilgi ya da açıklama metni bulundurur. Gizli denetimin girdisini Form Gezgini'nde seçin ve Özellikler komutunu seçin.

Belgelerde denetimleri geçici taşıma panosu ile kopyalayabilisiniz (kısayol tuşları +C kopyalama için ve +V ekleme için). Gizli denetimleri Form Gezgini'nde tuşu basılı iken sürükle ve bırak kullanarak kopyalayabilirsiniz.

Denetimleri aynı belge içinde ya da belgeler arasında kopyalamak için sürükleyip bırakın. Yeni bir form belgesi açın ve gizli denetimi Form Gezgini'nden hedef belgedeki Form Gezgini'ne sürükleyin. Belge doğrudan görünür bir denetime tıklayın, denetimin bir kopyasının geçici taşıma panosunu eklenmesi için fareyi biraz bekletin, ve denetimi diğer belgeye sürükleyin. Aynı belgede bir kopya istiyorsanız, sürüklerken tuşuna basın.

Sil

Seçilen girdiyi siler. Bu tekil form bileşenlerini ya da tüm formu bir fare tıklaması silmenizi sağlar.

Sekme düzeni

Bir form seçildiğinde, Tab tuşundaki denetim öğelerine odaklanırken ki indislerin tanımlandığı, Sekme Sırası iletişim peneceresini açar.

Yeniden adlandır

Seçili nesneyi yeniden adlandırır.

Özellikler

Seçilen girdi için Özellikler iletişim peneceresini başlatır. Eğer bir form seçildi ise, Form Özellikleri iletişim penceresi açılır. Eğerbir denetim seçildi ise, Denetim Özellikleri iletişim penceresi açılır.

Tasarım Kipinde Aç

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Lütfen bizi destekleyin!