Tasarım Kipini Aç/Kapat

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Bu komuta erişmek...

On Form Controls toolbar or Form Design bar, click

Icon Design Mode

Design Mode On/Off


Not Simgesi

Tasarım Kipinde Aç işlevine dikkat edin. Eğer Tasarım Kipinde Aç etkin ise, belge kaydedildiği duruma bakılmaksızın her zaman Tasarım kipinde açılır.


Eğer formunuz bir veritabanına bağlı ise ve Tasarım kipini kapattıysanız, Form Çubuğu belge penceresinin en alt boşluğunda gösterilir. Form Özellikleri içerisindeki veritabanına bağı düzenleyebilirsiniz.

Lütfen bizi destekleyin!