Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Form - Activation Order.

From the tabbed interface:

Choose Form - Activation Order.

Choose Tools - Activation Order.

From toolbars:

Icon Activation Order

Etkinleştirme sırası


Eğer bir belgeye form öğeleri eklenirse, LibreOffice, Tab tuşu kullanıldığında bir denetimden diğerine hangi sıra ile ilerleneceğine otomatik olarak karar verir. Eklenen her yeni denetim otomatik olarak sıralı dizinin sonuna eklenir. Sekme Sırası iletişim penceresinde, bu sıralı dizinin sırasını ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca kontrolün dizin değerini ona özel özellikleri kullanarak kontrolün Özellikler iletişim penceresi içerisindeki Sırala altına istenen değeri girerek tanımlayabilirsiniz.

Bir grup içindeki radyo düğmesine Tab tuşu ile ancak radyo düğmelerinden birisi "seçili" olarak ayarlandıysa erişilebilir. Eğer hiçbir radyo düğmesinin "seçili" olarak ayarlanmadığı bir grup radyo düğmesi tasarladıysanız, bir kullanıcı, gruba ya da radyo düğmelerinden herhangi birine klavye kullanarak erişemez.

Denetimler

Form içerisindeki tüm kontrolleri listeler. Bu kontroller yukarıdan aşağı tab tuşu ile verilen sırada seçilebilir. Sekme sırasındaki İstenen konumu atamak için Kontroller listesinden bir kontrol seçin.

Yukarı taşı

Seçilen denetimi sekme sırasında bir konum yukarı çekmek için Yukarı Taşı düğmesine tıklayın.

Aşağı taşı

Seçilen denetimi sekme sıralamasında bir alt konuma çekmek için Aşağı Taşı düğmesine tıklayın.

Otomatik sıralama

Denetimleri belgedeki konumlarına göre otomatik olarak sıralamak için Otomatik Sıralan düğmesine basın.

Lütfen bizi destekleyin!