Veri

Veri sekme sayfası, forma bağlanmış olan veritabanına atıf yapan form özelliklerini tanımlar.

Formun üzerine inşa edildiği veri kaynağını tanımlar ya da verinin kullanıcı tarafından düzenlenip düzenlenemeyeceğini belirler. Sırlama ve filtreleme işlevlerinin dışında, bir altform oluşturmak için gerekli tüm özellikleri bulacaksınız.

Bu komuta erişmek...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Data tab.


Alt alanlara bağlantı

If you create a subform, enter the variable where possible values from the parent form field can be stored. If a subform is based on a query, enter the variable that you defined in the query. If you create a form using an SQL statement entered in the Data source field, enter the variable you used in the statement. You can choose any variable name. If you want to enter multiple values, press Shift + Enter.

Eğer, örneğin, Ana alanları bağla altında Musteri_Id veritabanı alanını ana alan olarak tanımladıysanız, İkincil alanları bağla altında Musteri_ID veritabanı alanı değerlerinin saklanacağı değişken adını tanımlayabilirsiniz. Eğer bu değişkeni kullanaran Veri kaynağı kutusu içerisinde bir SQL ifadesi tanımlarsanız, ilişkili değerler alt formda gözükecektir.

Ana alanlara bağlantı

If you create a subform, enter the data field of the parent form responsible for the synchronization between parent and subform. To enter multiple values, press Shift + Enter after each input line.

The subform is based on an SQL query; more specifically, on a Parameter Query. If a field name is entered in the Link master fields box, the data contained in that field in the main form is read to a variable that you must enter in Link slave fields. In an appropriate SQL statement, this variable is compared to the table data that the subform refers to. Alternatively, you can enter the column name in the Link master fields box.

Şu örneği düşünün:

Formun dayandığı veritabanı tablosu, her bir müşterinin veri alanında "Mus_ID" ismiyle tekil bir numara verildiği, örneğin, bir müşteri veritabanı ("Musteri"). Müşterilerin siparişleri başka bir veritabanında işlenir. Artık her bir müşterinin siparişini forma girdikten sonra görmek istiyorsunuz. Bunu yapmak için bir alt form oluşturmalısınız. Ana alanları bağla altında müşteri veritabanından müşteriyi açık şekilde tanımlayan veri alanını, yani Mus_ID girin. İkincil alanları bağla altında Cus_ID alanı değerinin atanacağı değişkeni, örneğin, x girin.

Alt form her bir müşteri IDsi (Musteri_ID->x) için siparişler tablosundan ("Siparisler")uygun veriyi göstermelidir. Bu durum sadece her bir siparişin siparişler tablosunda tek bir müşteri atanması ile mümkün olur. Farklı olarak, Musteri_ID isimli başka bir alan kullanabilirsiniz, yine de ana formdaki aynı alan ile karışmaması için alan Musteri_Numarası olarak isimlendirilir.

Şimdi "Siparisler" tablosundaki Musteri_Numarasi ile "Musteriler" tablosundaki Musteri_ID'yi kıyaslayın, bu da örneğin x değişkenini takip eden SQL ifadesi kullanılarak yapılabilir:

SELECT * FROM Orders WHERE Customer_Number =: x (eğer alt formun siparişler tablosundaki bütün veriyi göstermesini isterseniz)

ya da:

SELECT Oge FROM Siparisler WHERE Musteri_Numarasi =: x (eğer alt formun siparişler tablosundan sadece "Oge" alandaki veriyi göstermesini isterseniz)

SQL ifadesi ya Veri kaynağı alanına girilebilir veya alt form oluşturmak için uygun parametre sorgusu oluşturabilirsiniz.

Değişikliklere izin ver

Determines if the data can be modified.

Dönüş

Determines how the navigation should be done using the tab key. Using the tab key, you can move forward in the form. If you simultaneously press the Shift key, the navigation will follow the opposite direction. If you reach the last (or the first) field and press the tab key again, it can have various effects. Define the key control with the following options:

Seçenek

Anlam

Varsayılan

Bu ayar var olan bir veritabanı bağlantısını takip bir çember tanımlar: Eğer form bir veritabanı bağlantısına sahipse, Sekme tuşu, varayılan olarak, en son alandan (Tüm Kayıtlara bakın) çıkarken sonraki veya önceki kayda bir değişiklik ilklendirecektir. Eğer hiç bir veritabanı bağlantısı yoksa sonraki/önceki form gösterilir (Mevcut Sayfaya bakın).

Tüm kayıtlar

Bu seçenek sadece veritabanı formlarına uygulanır ve tüm kayıtlarda gezinti için kullanılır. Eğer Tab tuşunu formun son alanından çıkmak için kullanırsanız, mevcut kayıt değişir.

Etkin kayıt

Bu seçenek sadece veritanabı formalarına uygulanır ve mevcut kayıt içinde gezinmek için kullanılır. Formun son alanından çıkış için Tab tuşunu kullanırsanız mevcut kayıt değiştirilir.

Mevcut sayfa

Formun son alanından çıkarken imleç sonraki formun ilk alanına atlar. Bu durum HTML formları için standarttır, bu yüzden bu seçenek özellikle HTML formları ile ilgilidir.


Eklemelere izin ver

Determines if data can be added.

Gezinti çubuğu

Specifies whether the navigation functions in the lower form bar can be used.

"Ana Form" seçeneği alt formlar için kullanılır. Eğer bu seçeneği bir alt form için seçerseniz, eğer imleç bir alt form içerisinde ise ana formun kayıtlarını kullanarak gezinebilirsiniz. Bir alt form ana forma 1:1 ilişkisi ile bağlıdır, dolayısı ile gezinme daime ana form içerisinde gerçekleşir.

SQL komutunu analiz et

Specifies whether the SQL statement is to be analyzed by LibreOffice. If set to Yes, you can click the ... button next to the Content list box. This will open a window where you can graphically create a database query. When you close that window, the SQL statement for the created query will be inserted in the Content list box.

Sadece veri ekle

Determines if the form only allows the addition of new data (Yes) or if it allows other properties as well (No).

note

Eğer Sadece veri ekle "Evet"e ayarlıysa verinin değiştirilmesi veya silinmesi mümkün değildir.


Silmeye izin ver

Determines if the data can be deleted.

Süzgeç

Enter the required conditions for filtering the data in the form. The filter specifications follow SQL rules without using the WHERE clause. For example, if you want to display all records with the "Mike" forename, type into the data field: Forename = 'Mike'. You can also combine conditions: Forename = 'Mike' OR Forename = 'Peter'. All records matching either of these two conditions will be displayed.

Süzme işlevi kullanıcı kipinde, Form Gezinti Çubuğu üzerindeki Otomatik Süzgeç ve Varsayılan Süzgeç simgeleriyle kullanılabilir.

Sırala

Specifies the conditions to sort the data in the form. The specification of the sorting conditions follows SQL rules without the use of the ORDER BY clause. For example, if you want all records of a database to be sorted in one field in an ascending order and in another field in a descending order, enter Forename ASC, Name DESC (presuming Forename and Name are the names of the data fields).

Sırlamak için Form Gezgini Çubuğu üzerindeki uygun simgeler Kullanıcı kipinde kullanılabilir: Artan Sırada Sırala, Azalan Sırada Sırala, Sırala.

Veritabanı

Defines the data source to which the form should refer. If you click the ... button, you call the Open dialog, where you can choose a data source.

İçerik

Determines the content to be used for the form. The content can be an existing table or a query (previously created in the database), or it can be defined by an SQL-statement. Before you enter a content you have to define the exact type in Content type.

Eğer İçerik Türü'nde "Tablo" ya da "Sorgu" seçmişseniz, kutu seçili veri tabanında kurulu tüm tabloları ve sorguları listeler.

İçerik türü

Veri kaynağının, var olan bir veritabanı tablosu ya da sorgu mu olacağını, yoksa formun bir SQL ifadesine bağlı olarak mı oluşturulacağını tanımlar.

Eğer "Tablo" ya da "Sorgu" seçerseniz, form İçerik altında belirlediğiniz tablo ya da sorguya başvurur. Eğer yeni bir sorgu ya da altform oluşturmak isterseniz, "SQL" seçeneğini seçmelisiniz. Bu durumda SQL sorgusu için ifadeyi ya da altformu, doğrudan Veri sekme sayfası Denetim özelliklerindeki Liste İçeriği kutusuna girebilirsiniz.

Alt form nedir?

Formlar bir veritabanı tablosunu veya sorgusunu temel alarak oluşturulurlar. Verileri hoş bir şekilde görüntülerler ve veri girişi ve düzenlemesi için kullanılabilirler.

If you require a form that can refer to the data in a table or query and can additionally display data from another table, you should create a subform. For example, this subform can be a text box that displays the data of another database table.

Bir alt form ana formun ek bir bileşenidir. Ana form "ana form" veya "ana" olarak isimlendirilebilir. Alt formlar birden fazla tabloya bir tablodan erişmek istediğiniz sürece gereklidir. Her bir ek tablo kendi alt formuna ihtiyaç duyar.

Bir form oluşturduktan sonra bir alt forma dönüştürülebilir. Bunu yapmak için Tasarım Kipine geçin ve Form Gezginini açın. Form Gezgini içerisinde, bir formu (alt forma dönüşecek olan) diğer bir form üzerine (ana forma dönüşecek olan) sürükleyin.

Belgenizin kullanıcıları alt formu olan formları görmeyeceklerdir. Kullanıcı sadece verinin girildiği veya mevcut verinin görüntülendiği bir belge görür.

Master form içerisinde veri alanlarından ana alanları bağ tanımlayın. Alt form içerisinde, ikincil alan bağı, ana alanı bağının içeriği ile eşleşen bir alan olarak ayarlanabilir.

Kullanıcı veri içerisinde gezinirken, form her zaman mevcut veri kaydını gösterir. Eğer tanımlanmış alt formlar varsa, alt formların içeriği yaklaşık 200mslik bir gecikme ile gösterilecektir. Bu gecikme hızlı bir şekilde ana formun veri kayıtlarına gözatmanızı sağlar. Eğer gecikme süresi içerisinde sonraki ana veri kaydına gezinirseniz, alt form verisinin çekilmesine ve gösterilmesine gerek kalmaz.

Lütfen bizi destekleyin!