Database Form Events

The Events tab page, allows you to assign a macro to certain events which occur in a database form.

Bu komuta erişmek...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Events tab.


Makro ile bir olayı bağlamak için önce olay gerçekleştiğinde çalıştırılacak tüm komutları içeren bir makreo yazın. Daha sonra karşılık gelen olayın yanındaki ...düğmesine basarak makroyu ilgili olaya atayın. Makroları seçebildiğiniz Makro Ata iletişim penceresi açılır.

Takip eden eylem ayrık olarak ayarlanabilir, bunun anlamı bir eylemi göstermek için kendi iletişim pencerenizi kullanabileceğinizdir:

  1. Hata iletisi görüntüleniyor,

  2. Bir silme sürecini onaylamak (veri kayıtları için),

  3. Sorgu parametreleri,

  4. Bir veri kaydını kaydederken girdiyi kontrol etmek.

Örneğin, bir kaydı silerken bir "silme onayı" işini "xyz müşterini silmek istediğiniz emin misiniz" gibi bir isteği işlerken gerçekleyebilirsiniz.

note

The events that are shown in the Events dialog cannot be edited directly. You can remove an event from the list by pressing the Del key.


Takip eden kısım bir makroya bağlanabilen bir form içerisindeki tüm olayları listeler ve tanımlar:

Doldurma parametreleri

The Fill parameters event occurs when the form to be loaded has parameters that must be filled out. For example, the data source of the form can be the following SQL command:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

Here :name is a parameter that must be filled out when loading. The parameter is automatically filled out from the parent form if possible. If the parameter cannot be filled out, this event is called and a linked macro can fill out the parameter. Return True when the execution of the parametrized statement should continue, False otherwise.

Eğer yüklenirse

The When loading event occurs directly after the form has been loaded.

Eğer yüklenirse

The When reloading event occurs directly after the form has been reloaded. The data content has already been refreshed.

Eğer yüklenmezse

The When unloading event occurs directly after the form has been unloaded; that is, separated from its data source.

Göndermeden önce

The Before submitting event occurs before the form data is sent. Returning True approves the submission, False stops it.

Güncellemeden önce

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning FALSE.

Güncellemeden sonra

The After update event occurs after the control content changed by the user has been written into the data source.

Sıfırlamadan önce

The Prior to reset event occurs before a form is reset. Returning True approves the reset, returning False cancels the operation.

Aşağıdaki koşullardan biri sağlandığında form sıfırlanır:

  1. Kullanıcı sıfırlama düğmesi olarak tanımlanan bir (HTML) düğmesine basar.

  2. Veri kaynağına bağlantılı bir formda yeni ve boş bir kayıt oluşturulur. Örneğin; son kaydın ardından Yeni Kayıt düğmesine basılabilir.

Sıfırlamadan sonra

The After resetting event occurs after a form has been reset.

Hata oluştu

The Error occurred event is activated if an error occurs when accessing the data source. This applies to forms, list boxes and combo boxes.

Kapatmadan önce

The Before unloading event occurs before the form is unloaded; that is, separated from its data source.

Kayıt değiştikten sonra

The After record change event occurs directly after the current record pointer has been changed.

Kayıt işleminden sonra

The After record action event occurs directly after the current record has been changed.

Kayıt işleminden önce

The Before record action event occurs before the current record or record set are changed. Return True when changing is allowed, otherwise False. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Kayıt işleminden önce

The Before record change event occurs before the current record pointer - SQL cursor - is changed. Return True when moving is allowed, otherwise False.

Silme işlemini onayla

The Confirm deletion event occurs as soon as data has been deleted from the form. Return True to allow row deletion, False otherwise. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Yeniden yüklemeden önce

The Before reloading event occurs before the form is reloaded. The data content has not yet been refreshed.

Vetoable events

tip

Macros can interrupt event execution when they return a boolean value: True allows the execution of the event to continue and False stops the event execution.


The following events are interruptable by returning False:

Lütfen bizi destekleyin!