Genel

Bu komuta erişmek...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - General tab.


Form, farklı form denetimlerine sahip bir metin belgesi veya çalışma sayfasıdır. Eğer bir web sayfası için bir form oluşturursanız, kullanıcı bu forma veri girebilir ve internete gönderebilir. Formun denetimlerindeki veriler bir URL tanımlayarak iletilir ve sunucu tarafından işlenebilir.

İsim

Form için bir isim belirler. Bu isim formuForm Gezgini içerisinde tanımlar.

URL

Tamamlanmış form verisinin aktarılacağı URL adresini belirler.

Hedef Çerçeve

Yüklenen URL'nin görüleceği hedef çerçeveyi tanımlar.

Eğer alana tıklarsanız, bir sonraki belgenin yükleneceği çerçeveyi belirleyen bir seçeneği listeden seçebilirsiniz. Şu olasılıklar vardır:

Girdi

Anlam

_blank

Sonraki belge boş bir çerçeve içinde oluşturuldu.

_parent

Sonraki belge bir ana çerçeve içerisinde oluşturulacaktır. Eğer ana çerçeve yoksa, belge aynı çerçevede oluşturulur.

_self

Sonraki belge aynı çerçeve içinde oluşturuldu.

_top

Sonraki belge üst düzeydeki pencere içerisinde oluşturulu, başka bir deyişle, sıralı dizi içerisindeki en yüksek çerçeve içerisinde; eğer mevcut çerçeve bir hali hazırda bir üst pencere ise, belge mevcut çerçeve içerisinde oluşturulur.


Gönderim türü

Tamamlanmış form bilgisinin hangi yöntem ile gönderileceğini belirler.

"Get" yöntemi kullanılarak her bir kontrolün verisi çevresel bir değişken olarak iletilir. URL sonuna ?Kontrol1=İçerik1&Kontrol2=İçerik2&..." şeklinde eklenirler; karakter dizisi sunucu tarafında incelenir.

"Post" yöntemi kullanılarak belirtilen URL adresine gönderilen form içeriğinden bir belge oluşturulur.

Gönderim kodlaması

Veri iletim kodlaması için türü belirtir.

Denetim bilgisinin veri aktarımı

Bir formu gönderirken LibreOffice içerisindeki tüm kontroller dikkate alınır. Kontrol ve karşılık gelen değer eğer kullanılabilir ise iletilir.

Her bir durumda hangi değerlerin iletileceği karşılık gelen kontrole bağlıdır. Metin alanları için görünür girdiler iletilir, liste kutuları için seçili girdiler iletilir, onay kutuları ve seçenek alanları için karşılık gelen kaynak değerleri eğer bu alanlar etkinleştirildi ile iletilir.

Bu bilginin nasıl iletileceği seçili iletim yöntemine (Get veya Post) ve kodlamaya (URL veya Çok parçalı) bağlıdır. Eğer Get yöntemi ve URL kodlaması seçildi ise, örneğin, veri çiftleri <Name>=<Value> biçiminde gönderilir.

HTML içerisinde tanınan kontroller ek olarak LibreOffice diğer kontroller de sunar. Belli biçimdeki sayısal alanlar için görünür değerlerin iletilmediği fakat yerine varsayılan biçimlendirme ile düzeltildiği unutulmamalıdır. Takip eden tablo LibreOffice'e özel veri kontrollerin nasıl iletildiğini gösterir:

Denetim

Değer Çifti

Sayısal alan, döviz alanı

Ondalık ayracı her zaman nokta olarak gösterilir.

Tarih Alanı

Zaman biçimi, kullanıcının yerel ayarlarına bakılmaksızın (MM-DD-YYYY) şeklinde sabit biçimde gönderilir.

Zaman Alanı

Zaman biçimi kullanıcının yerel ayarlarına bakılmaksızın (HH:MM:SS) şeklinde sabit biçimde gönderilir.

Maskelenmiş Alan

Kalıp alanlarının değerleri metin alanı olarak gönderilir, yani, from içerisindeki görünür değer gönderilir.

Tablo Denetimi

Tablo kontrolündeki her bir sütun her zaman gönderilir. Kontrolün adı, sütunun adı ve sütun değeri gönderilir. Get yöntemi ile URL kodlaması kullanılarak, <Tablo kontrolünün adı>.<Sütun adı>=<Değer> biçiminde iletim yapılır, örneğin, sütuna bağlı değer ile.


Lütfen bizi destekleyin!