Veri

The Data tab page allows you to assign a data source to the selected control.

Bu komuta erişmek...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - Data tab.


note

For forms with database links, the associated database is defined in the Form Properties. You will find the functions for this on the Data tab page.


The possible settings of the Data tab page of a control depend on the respective control. You will only see the options that are available for the current control and context.
The following fields are available:

BOŞ olan dizileri boşalt

Defines how an empty string input should be handled. If set to "Yes", an input string of length zero will be treated as a value NULL. If set to "No", any input will be treated as-is without any conversion.

An empty string is a string of length zero (""). Normally, a value NULL is not the same as an empty string. In general, a term NULL is used to denote an undefined value, an unknown value, or "no value has been entered yet."

Veritabanı sistemleri bir BOŞ değerini farklı şekillerde işleyebilirler. Kullandığınız veritabanının belgelendirmesine bakın.

Bağlantılı hücre

Specifies the reference to a linked cell on a spreadsheet. The live state or contents of the control are linked to the cell contents. The following tables list the controls and their corresponding link type:

Bağlantılı hücreli onay kutusu

İşlem

Sonuç

Select the check box:

TRUE is entered into the linked cell.

Deselect the check box:

FALSE is entered into the linked cell.

Tri-state check box is set to "undetermined" state:

#NV is entered into the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

If entered value is TRUE or not 0: Check box is selected.
If entered value is FALSE or 0: Check box is deselected.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Eğer onay kutusu üç durumlu bir onay kutusu ise "belirsiz" olarak ayarlanır, aksi halde onay kutusunun seçimi kaldırılır.

Select the box. The Reference value box contains text:

The text from the Reference value box is copied to the cell.

Deselect the box. The Reference value box contains text:

Hücreye boş bir dizilim kopyalandı.

The Reference value box contains text. Enter the same text into the cell:

Onay kutusu seçildi.

The Reference value box contains text. Enter another text into the cell:

Onay kutusu seçimi kaldırıldı.


Bağlantılı hücreli seçenek düğmesi (radyo düğme)

İşlem

Sonuç

Select the option button:

TRUE is entered into the linked cell.

Option button is deselected by selecting another option button:

FALSE is entered into the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

If entered value is TRUE or not 0: Option button is selected.
If entered value is FALSE or 0: Option button is deselected.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Option button is deselected.

Click the option button. The Reference value box contains text:

The text from the Reference value box is copied to the cell.

Click another option button of the same group. The Reference value box contains text:

Hücreye boş bir dizilim kopyalandı.

The Reference value box contains text. Enter the same text into the cell:

Seçenek düğmesi seçildi.

The Reference value box contains text. Enter another text into the cell:

Seçenek düğmesi silindi.


Bağlantılı hücreli metin kutusu

İşlem

Sonuç

Enter text into the text box:

Text is copied into the linked cell.

Clear the text box:

Linked cell is cleared.

Enter text or a number in the linked cell:

Text or number is copied into the text box.

Enter a formula into the linked cell:

Formula result is copied into the text box.

Clear the linked cell:

Text box is cleared.


Bağlantılı hücreli sayısal ve biçimlendirilmiş alan

İşlem

Sonuç

Enter a number into the field:

Number is copied into the linked cell.

Clear the field:

Value 0 is set in the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

Number is copied into the field.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Value 0 is set in the field.


Bağlantılı hücreli liste kutusu

Liste kutuları iki farklı bağlantı kipi destekler, "Bağlantılı hücre içerikleri" özelliğine bakın.

 1. Linked contents: Synchronize the text contents of the selected list box entry with the cell contents.

 2. Linked selection position: The position of the single selected item in the list box is synchronized with the numerical value in the cell.

İşlem

Sonuç

Select a single list item:

İçerikler bağlantılı: Nesnenin metni bağlantılı hücreden kopyalandı.

Selection is linked: Position of the selected item is copied into the linked cell.
For example, if the third item is selected, the number 3 will be copied.

Select several list items:

#NV is entered into the linked cell.

Deselect all list items:

Contents are linked: Linked cell is cleared.

Selection is linked: Value 0 is entered in the linked cell.

Enter text or a number into the linked cell:

Contents are linked: Find and select an equal list item.

Selection is linked: The list item at the specified position (starting with 1 for the first item) is selected. If not found, all items are deselected.

Enter a formula into the linked cell:

Find and select a list item that matches the formula result and link mode.

Clear the linked cell:

Deselect all items in the list box.

Change the contents of the list source range:

Liste kutusu öğeleri değişime bağlı olarak güncellenir. Seçim korunur. Bu bağlantılı hücrede bir değişime sebep olabilir.


Bağlantılı hücre ile açılır kutu

İşlem

Sonuç

Enter text into the edit field of the combo box, or select an entry from the drop-down list:

Text is copied into the linked cell.

Clear the edit field of the combo box:

Linked cell is cleared.

Enter text or a number into the linked cell:

Text or number is copied into the edit field of the combo box.

Enter a formula into the linked cell:

Formula result is copied into the edit field of the combo box.

Clear the linked cell:

Edit field of the combo box is cleared.

Change the contents of the list source range:

Değişime göre açılır liste öğeleri güncellenir. Çoklu kutunun düzenleme alanı ve bağlı hücreler değiştirilmez.


Bağlantılı hücrenin içeriği

Select the mode of linking a list box with a linked cell on a spreadsheet.

 1. Linked contents: Synchronize the text contents of the selected list box entry with the cell contents. Select "The selected entry".

 2. Linked selection position: The position of the single selected item in the list box is synchronized with the numerical value in the cell. Select "Position of the selected entry".

Başvuru değeri (açık)

You can assign a reference value to option buttons and check boxes. The reference value will be remitted to a server when sending the web form. With database forms the value entered here will be written in the database assigned to the control field.

Web formları için başvuru değerleri

Eğer bir web formu tasarlıyorsanıız ve kontrolun durumu hakkındaki bilgi bir sunucuya iletilecekse kaynak değerleri faydalıdır. Eğer kullanıcı kontrole tıklarsa karşılık gelen kaynak değeri sunucuya yollanır.

Örneğin, eğer "bayan" ve "bay" seçenekleri için iki kontrol alanınız varsa ve "bayan" alanı için 1 akyank değerini ve "bay" alanı için 2 kaynak değeri atamışsanız, eğer kullanıcı "bayan" alanına tıklarsa 1 değeri ve "bay" alanına tıklarsa 2 değeri sunucuya yollanacaktır.

Veritabanı formları için başvuru değerleri

Veritabanı formları için, bir seçeneğin ya da onay kutusunun durumu bir kaynak değeri ile veritabanında saklayarak belirleyebilirsiniz. Örneğin "sürdürülüyor", "tamamlandı" ve "yeniden gönderme" gibi üç seçeneğiniz ve bunlara karşılık gelen, "Yapılacak", "TAMAM", ve "YG" gibi üç değeriniz varsa, ilgili seçenek tıklandığında ona karşılık gelen kaynak değer veri tabanında belirecektir.

Başvuru değeri (kapalı)

Check boxes and radio buttons in spreadsheets can be bound to cells in the current document. If the control is enabled, the value you enter in Reference value (on) is copied to the cell. If the control is disabled, the value from Reference value (off) is copied to the cell.

Kaynak hücre aralığı

Enter a cell range that contains the entries for a list box or combo box on a spreadsheet. If you enter a multi-column range, only the contents of the leftmost column are used to fill the control.

Liste içeriklerinin türü

Determines the data to fill the lists in list and combo boxes.

"Değer listesi" seçeneği ile, Genel sekmesinin Liste girdileri alanına girilen tüm girdiler kontrolde belirir. Veritabanı formları için, kaynak değerleri kullanabilirisiniz. (Değer Listesi Kullanırken Kaynaklar bölümüne bakın).

Eğer kontrolün içeriği bir veritabanından okunuyorsa, veri kaynağı türüne diğer seçeneklerle karar verebilirsiniz. Örneğin, tablolar ve sorgular arasında seçim yapabilrsiniz.

Süzgeç önerisi

While designing your form, you can set the "Filter proposal" property for each text box in the Data tab of the corresponding Properties dialog. In subsequent searches in the filter mode, you can select from all information contained in these fields. The field content can then be selected using the AutoComplete function. Note, however, that this function requires a greater amount of memory space and time, especially when used in large databases and should therefore be used sparingly.

Veri alanı

With database forms, you can link controls with the data fields.

Çeşitli seçenekleriniz var:

 1. İlk durum: Formda sadece bir tablo var.

  Görüntülemek istediğiniz içeriğin veri başvuru tablosunu Veri alanı altında belirtin.

 2. İkinci durum: Kontrol SQL sorgusu tarafından oluşturulan alt forma bağlıdır.

  İçeriğinin görüntülenmesini istediğiniz SQL ifadesi alanını, Veri alanı altında belirleyin.

 1. Üçüncü durum: Açılır Kutular

  Çoklu kutular için, kullanıcıların girdiği ya da seçtiği değerin depolanacağı veri kaynağı tablosu alanı Veri alanı altında tanımlanır. Çoklu kutu listesinde görüntülenen değerler, Liste içeriği altında girilen SQL ifadesine bağlıdır.

 2. Dördüncü durum: Liste Kutuları

  Veri kaynağı tablosu görüntülenecek veriyi içermiyor, ancak bir veri kaynağı tablosuna ortak veri alanı ile bağlanmış bir tablo içeriyor.

  Eğer bir liste kutusunun mevcut veri kaynağı tablosuna bağlı bir tablodan veri göstermesini istiyorsanız, Veri alanı altında liste kutusu içeriğinin başvurduğu veri kaynağı alanını belirleyin. Ya da formdaki verinin görüntüsünü kontrol eden veritabanı alanını belirleyebilirsiniz. Eğer iki tablo ortak bir veri alanı üzerinden bağlanabiliyorsa, bu veri alanı diğer tabloya bağlantıyı sağlar. Bu, genellikle biricik kimlik numaralarının depolandığı bir veri alanıdır. Formda içeriği gösterilen veri alanı Liste içeriği altında bir SQL ifadesi ile belirlenir.

Liste kutuları kaynaklar ile çalışır. Ya SQL ifadeleri tarafından bağlanmış tablolar ile (dördüncü durum) ya da değer listeleri ile uygulanır:

Bağlı tablolar aracılığı ile kaynaklar (SQL ifadeleri)

Eğer bir liste kutusunun, formun üzerine inşa edildiği tabloya bir ortak veri alanı ile bağlanmış bir başka tablodaki veriyi göstermesini istiyorsanız, form tablosunun bağlantı alanı Veri alanı altında belirlenir.

Bağlantı, eğer "SQL" ya da "SQL Yerli" seçtiyseniz, Liste İçeriği alanında Liste içeriği türü altında belirlenen bir SQL Select ile oluşturulur. Örneğin, bir "Siparişler" tablosu mevcut form kontrolüne bağlı olsun, ve veri tabanında "Müşteriler" tablosu "Siparişler" tablosuna bağlı olsun. Şu SQL ifadesini kullanabilirsiniz:

SELECT MusteriAdi, MusteriNo FROM Musteriler,

where "MusteriAdi" "Musteriler" bağlı tablosundaki veri alanı, ve "MusteriNo", form tablosu "Siparisler"'e bağlı "Musteriler" tablosunun Veri alanı altında belirlenmiş olan alanıdır.

Değer Listesini Kullanan Başvurular

Liste kutuları için değer listelerini kullanabilirsiniz. Değer listeleri referans değerleri tanımlayan listelerdir. Bu yollaformdaki kontrol doğrudan veritabanındaki içeriği göstermez, bunun yerine değer listesinden atana değerleri görüntüler.

Eğer bir değer listesinin başvuru değerleri ile çalışıyorsanız, formda Veri Alanı altında belirlenen veri alanının içeriği değil de atanan değerler görülür. Eğer Liste içeriği türü altında Veri sekmesinde "Değer Listesi" seçtiyseniz ve Liste girdileri (Genel sekmesinde girilen) altındaki formda, görülebilir liste girdilerine bir başvuru değeri atadıysanız, başvuru değerleri verilen veri alanının veri içeriği ile karşılaştırılır. Eğer bir veri alanının içeriği bir başvuru değerine denk geliyorsa, ilgili liste girdileri formda görüntülenir.

İlişkili alan

note

Özellik tarayıcısında İlişkili alan hücresinin içeriğini silerseniz, sonuç kümesinin ilk alanı veri değişimi ve görüntülenme için kullanılır.


Liste kutularının bu özelliği bir bağlantılı tablonun hangi veri alanının formda gösterileceğini tanımlar.

Eğer bir formdaki liste kutusu bir form tablosuna bağlantılı bir tablonun içeriğini gösterecekse, görüntüye bir SQL komutuyla mı karar verileceğine ya da (bağlantılı tabloya mı erişileceğine Liste içeriği türü alanında tanımlayın. İlişkili alan özelliği ile, liste alanının sorgunun ya da tablonun hangi veri alanına bağlanacağını belirlemek için bir dizin kullanın.

note

İlişkili alan özelliği sadece birden fazla tabloya erişim sağlayan formlar içindir. Eğer form sadece bir tabloya bağlı ise, formda gösterilecek alan doğrudan Ver alanı altında belirlenir. Ancak, liste kutusunun mevcut tabloya ortak bir veri alanı üzerinden bağlı bir tablodaki veriyi göstermesini istiyorsanız, bağlantılı veri alanı İlişkili alan özelliği ile tanımlanır.


Eğer Liste içeriği türü altında "SQL" seçtiyseniz, SQL komutu belirlenecek dizine karar verir. Örnek: Eğer Liste içeriği altında "SELECT Alan1, Alan2 FROM tabloadi" şeklinde bir SQL komutu belirlerseniz, şu tabloya bakın:

İlişkili alan

Bağlantı

-1

Listedeki seçili girdinin dizini Veri alanı altında tanımlanan alana bağlıdır.

{boş} veya 0

"Alan1" veritabanı alanı Veri alanı altındaki belirli bir alana bağlantılıdır.

1

"Alan2" veritabanı alanı Veri alanı altındaki belirli bir alana bağlantılıdır.


Eğer Liste içeriği türü altında "Tabloyu" seçtiyseniz, tablo yapısı belirlenecek dizini tanımlar. Örnek: Eğer Liste içeriği altında bir veritabanı tablosu seçtiyseniz şu tabloya bakın:

İlişkili alan

Bağlantı

-1

Listedeki seçili girdinin dizini Veri alanı altında tanımlanan alana bağlıdır.

{boş} veya 0

Tablonun 1. sütunu Veri alanı altındaki belirlenmiş bir alana bağlantılıdır.

1

Tablonun 2. sütunu Veri alanı altındaki belirlenmiş bir alana bağlantılıdır.

2

Tablonun 3. sütunu Veri alanı altındaki belirlenmiş bir alana bağlantılıdır.


İçerik listesi

With database forms, specifies the data source for the list content of the form-element. This field can be used to define a value list for documents without a database connection.

Veritabanı formları için veri kaynağı, liste ya da çoklu kutu girdilerine karar verir. Seçilen türe göre, veritabanınızda nesneler olduğu sürece, Liste içeriği altında farklı veri kaynakları için seçenekleriniz vardır. Liste içeriği türleri altında seçilmiş tüm kullanılabilir nesneler burada önerilir. Eğer tür olarak "Değer Listesi" seçtiyseniz, veritabanı formları için kaynakları kullanabilirsiniz. Eğer kontrolün görüntüsü bir SQL komutu ile kontrol ediliyrsa, SQL ifadesi buraya girilir.

SQL idafedeleri örnekleri:

Liste kutuları için bir SQL deyimi aşağıdaki formda olabilir:

SELECT alan1, alan2 FROM tablo,

Burada "tablo" içeriği kontrol listesinde (liste tablosu) görüntülenen tablodur. "alan1" formdaki görünür girdileri tanımlayan veri alanıdır; içeriği liste kutusunda gösterilir. "alan2", eğer İlişkili alan = 1 seçili ise, Veri alanı altında belirtilen alan ile form tablosuna (değer tablosu) bağlanan liste tablosunun alanıdır.

Açılır kutular için bir SQL deyimi aşağıdaki formda olabilir:

SELECT DISTINCT alan FROM tablo,

Burada "alan", içeriği çoklu kutu listesinde gösterilen "tablo" liste tablosunun bir veri alanıdır.

HTML belgeleri için değer listeleri

HTML formları için, Liste içeriği altında bir değer listesi girebilirsiniz. Liste içeriği türü altında "Değer Listesi" seçeneğini seçin. Burada girilen değerler formda görülebilir olmayacaktır, ve görünür girdilere değer atamak için kullanılacaktır. Liste içeriği altında yapılan girdiler <OPTION VALUE=...> HTML etiketine karşılık gelir.

Bir liste kutusu ya da çoklu kutuda seçilen bir girdinin taşınmasıda, hem Girdileri listele altındaki Genel sekmesine girilen formda gösterilen değerlerin listesi, hem de Liste içeriği altında Veri sekmesinde girilen değer listesi, değerlendirmeye alınır: Eğer bir (boş olmayan) metin değer listesinde (<OPTION VALUE=...>) seçilen konumda ise, bu metin iletilir. Aksi halde, (<OPTION>) kontrolünde görüntülenen metin yollanır.

Eğer değer listesi boş bir karakter dizisi içerecekse, "$$$empty$$$" değerini Liste içeriği altında ilgili konuma girin (büyük harf/küçük harfe dikkat). LibreOffice bu girdiyi bir boş karakter dizisi olarak algılır ve girdiyi buna karşılık gelen liste girdisine atar.

Takip eden tablo HTML, JavaScript ve LibreOffice Liste içeriği alanı arasındaki bağlantıyı, "ListBox1" isimli bir örnek liste kutusu kullanarak göstermektedir. Bu durumda, "Madde" formda görünür bir liste girdisini gösterir:

HTML Etiketi

JavaScript

Kontrolün değer listesinde girdi (Liste içeriği)

İletilmiş veri

<OPTION>Madde

Mümkün değil

""

görünür liste girdisi ("ListBox1=Item")

<OPTION VALUE="Value">Madde

ListBox1.options[0].value="Değer"

"Değer"

Liste girdisine atanan değer ("ListBox1=Value")

<OPTION VALUE="">Madde

ListBox1.options[0].value=""

"$$$empty$$$"

Boş bir dizilim ("ListBox1=")


Lütfen bizi destekleyin!